"Het is de omgekeerde wereld"

Wie staakt op 15 december mee, en wie niet? Deredactie.be zocht en vond mensen met een uitgesproken mening die hun verhaal doen over waarom ze wel of niet achter de staking staan. Wies Jespers is dan wel met pensioen, maar staat overtuigd achter de stakers: "Laat iedereen de belasting betalen die hij of zij hoort te betalen, en we zouden al heel wat verder staan."

Wies Jespers werkte voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie waar hij eind 2012 afzwaaide. Hij is 68 jaar, woont in Schaarbeek en is lid van de ACOD.

Hoewel hij niet meer werkt en dus de facto niet meer het werk kan neerleggen, steunt hij de nationale staking van 15 december: "Ik kan me 100 procent vinden in de kritieken van de 3 grote vakbonden." Het probleem is een fundamenteel onevenwicht in hoe de inspanningen worden verdeeld, zegt Jespers: "Nu legt men de lasten bij gezinnen, zieken en gepensioneerden, terwijl een kleine sectie die er goed voor staat buiten schot blijft. Het is de omgekeerde wereld. Ze laten de mensen betalen voor een financiële crisis waar zij niet verantwoordelijk voor zijn. Anderzijds gingen zij die wel verantwoordelijk zijn, nog meer verdienen."

"Laat iedereen eerlijke belastingen betalen"

Volgens Jespers draaien met andere woorden de verkeerde mensen op voor de huidige bezuinigingen. "Er zou geen alternatief zijn, maar dat is er wel!"

Hoe zou Jespers het dan aanpakken, gesteld dat hij in de "driving seat" zit? "Elke Belg moet belastingen betalen, en liefst evenveel, ook de groten. Bepaalde multinationals betalen amper 6,5 procent belastingen. Dit kan niet. We moeten democratische regels toepassen, en iedereen de belastingen doen betalen die hij of zij hoort te betalen."

Onze regering heeft gefaald bij de keuzes die ze maakte, vindt Jespers, onder meer ook omdat ze fraude niet genoeg aanpakt. "Onder de vorige regering was daar nog een aanzet toe onder John Crombez, maar nu doet men het niet meer. In Frankrijk heeft men een parlement dat bereid is wetten te maken tegen sociale fraude, hier kan dat niet." Meer nog, in België is het wettelijk om je fortuin elders te parkeren en zo belastingen te ontduiken, verwijst hij naar de Luxleaks-affaire.

Rijkentaks om te investeren in onderwijs en pensioenen

Jespers breekt tegelijk een lans voor een vermogenswinstbelasting of een rijkentaks. "Ook mensen met miljoenen op hun rekening moeten bijdragen. In Frankrijk kan het blijkbaar wel. Met het geld dat we ophalen, moeten we investeren in wat belangrijk is: de sociale zekerheid, scholen en onderwijs, en pensioenen. Een groot deel van de Belgische gepensioneerden heeft een pensioen dat tot de laagste in Europa behoort! En wat onderwijs betreft, daarin investeren is investeren in de toekomst."

"Geen garanties op meer jobs"

Maar wat dan met een verlaging van de lasten op arbeid? Is het geen goede zaak om zuurstof te geven aan de bedrijven, en zo onze economische toekomst veilig te stellen?

"Bart De Wever zegt dat we nu enkele jaartjes door de zure appel moeten bijten, maar we er daarna de vruchten van zullen plukken. Dat deze maatregelen onze toekomst zouden veiligstellen, is een foute stelling. Ik hoor dat de huidige maatregelen 80.000 extra banen zouden creëren. Maar wie zegt dat? Dit is in een glazen bol kijken. We hebben geen enkele garantie van de werkgevers hierover. Onder de vorige regering-Di Rupo hebben de bedrijven al voor 2 miljard cadeau. En wat is het resultaat nu? Ik geloof er niks van, als ze zeggen dat we het door de huidige maatregelen beter zullen hebben over twee jaar." 

"Zelfs econoom Paul De Grauwe geeft het toe: je bereikt meer op een andere manier. Maak schulden om te investeren."