"Vervoer van leerlingen naar medisch onderzoek niet langer gratis"

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) van drie onderwijsnetten trekken aan de alarmbel over de opgelegde besparingen. Ze vrezen dat het gratis vervoer van leerlingen van en naar het medisch onderzoek zal moeten uitdoven. De Centra roepen overheid en scholen op om naar oplossingen te zoeken.

De CLB's moeten 10% inleveren op werkingsmiddelen en 2% op personeel. De CLB-sector bespaart al jaren, doordat de werkingsmiddelen de afgelopen 14 jaar amper geïndexeerd werden en doordat de centra werken met een gesloten enveloppe voor personeel.

"Nog besparen kan alleen door drastisch in te grijpen", staat in een mededeling van de vrije CLB's, de CLB's van het GO! en het provinciaal onderwijs. "De enige mogelijkheid om te besparen zit in de organisatie van de opdrachten. Veel keuzemogelijkheid is er echter niet. Vervoer is de belangrijkste post waar nog gesnoeid kan worden."

Leerlingen gaan tijdens hun schoolloopbaan zeven keer op medisch onderzoek. "Jaarlijks zien we dan een half miljoen leerlingen voor een medisch onderzoek. Vandaag verzorgen de centra het gratis collectief leerlingenvervoer in het kader van die medische onderzoeken. Dit gratis collectief leerlingenvervoer is omwille van de besparingen niet langer haalbaar en zal bijgevolg uitdoven", zeggen de centra.

De CLB's vragen de scholen en de overheid om op korte termijn en in overleg met de centra naar oplossingen te zoeken. "Bijvoorbeeld door alternatieven voor verplaatsingen met bussen uit te werken. Of door bijvoorbeeld meer onderzoeken op school te laten doorgaan of gedeelde infrastructuur in de buurt van de scholen ter beschikking te stellen."

Ook de dienstverplaatsingen van de CLB'ers zullen beperkt moeten worden. "De aanwezigheid op school zal beperkt worden tot vaste zitdagen", luidt het.

"Toezich gratis organiseren is belangrijke opdracht voor CLB"

Het Onderwijs van Steden en Gemeenten (OVSG) heeft begrip voor de reacties van de CLB's, maar vindt dat de besparingen niet alleen op het leerlingenvervoer afgewenteld mogen worden. "CLB's werken met gesloten enveloppes en voelen de besparingen hard aan, net zoals de hele onderwijssector. Er zijn ondertussen wel gesprekken met de departementen onderwijs, welzijn en volksgezondheid aan de gang om af te spreken hoe de clb's de opdracht 'preventieve gezondheidszorg' in de toekomst zullen aanpakken. Als onderwijskoepel van steden en gemeenten vinden wij echter dat de besparingen niet alleen op het leerlingenvervoer afgewenteld mogen worden. We willen zoeken naar brede, creatieve oplossingen om de besparingen mogelijk te maken, maar de kosten mogen niet bij de ouders of leerlingen terechtkomen. Het medisch schooltoezicht gratis organiseren is een essentiële en belangrijke opdracht van de centra", luidt het daar.