De Nieuwe Vlaamse Aartsbisschop - Van Dievel Consulting

'Waarom doet ge het niet zelf, Rik?' vroeg ik hem, 'ge zijt toch de geknipte persoon.' De rector van de zeer katholieke universiteit Leuven en ikzelve zaten bij een knapperend houtvuur te breinstormen over een opvolger voor aartsbisschop Léonard, de luierik die al op zijn 75ste met werken wil stoppen. 'Ach vriend Louis, waarom zou ik?' antwoordde de aangesprokene met pretlichtjes in zijn ogen, ' ik ben als rector magnificus toch veel machtiger dan een aartsbisschop die zijn eigen priesters niet eens in het gareel krijgt.'

Puntige tweets

'En daarbij,' voegde hij er kwansuis aan toe, ' nu heb ik onbeperkt freedom of speech. Als aartsbisschop moet ge toch een beetje op uw woorden en uw tellen passen. Feind hört mit, ook in Rome.'
Ter staving van zijn standpunt toonde hij mij de puntige tweets die hij die ochtend al de wereld had ingestuurd, inpikkend op de actualiteit. Echte doordenkertjes. Niet van die simpele boodschappen die de grote meerderheid van de twitteraars met hun achterban delen.

"Een hoofddoek verwarmt het gezond verstand, niet?" . #islam #kalifaat #homans
"Rode belastingcontroleurs bestaan dus echt, Berufsverbot valt te overwegen". #rijkemensentaks #FODFinanciën
"RIP Fabiola, toen waren ze nog met twee". #Koningin
"De sociale vrede is met de trein gekomen". #stakingen
"Bart De Wever ziet gewapende spoken". #fgtb

Ik floot bewonderend. Zo gevat kunnen zijn in zo weinig woorden. Rik, wilde ik nog vragen, waarom zet gij u niet in voor een betere wereld, gij zoudt dat echt kunnen. Maar misschien was dat erover. Tenslotte zaten wij daar in mijn modeste villa niet als vrienden bijeen, maar in een zakelijke relatie. Die dingen moeten gescheiden worden gehouden.

Out of the box denken

Afijn, wie komt er in aanmerking om aartsbisschop te worden, dat was dus de vraag.
'Het moet een Vlaming zijn,' stelde Rik Torfs, 'het staat zo in het regeerakkoord.'
'Het regeerakkoord, het regeerakkoord, ik hoor niks anders!' riep ik geërgerd.
'Dat mythische document zal ons leven de komende vijf jaar bepalen, vriend Louis, het is zoals het is: wat in het regeerakkoord staat is goed, wat er niet in staat is slecht.'

Ik slikte eens.

'Kom,' zei de rector verzoenend, 'laat ons ter zake komen. Laat eens wat namen vallen.'
'Luc Versteylen misschien?', opperde ik half om te lachen.
'Dat is nog eens een gedacht,' antwoordde Rik Torfs half serieus.
'Waar hangt die mens trouwens uit, tegenwoordig?'
'In het verborgene zeker?'
'Is daar dan nog plaats?'
'Rudy Borremans,' out-of-the-boxte ik.
'Dat is evenmin een slecht idee,' sprak Rik Torfs lovend.
'Een homoseksuele aartsbisschop, daar zitten ze in Rome allicht niet op te wachten.'
'Misschien juist wel, vriend Louis, ' kneep de rector mij plagend in de wang.
'Etienne Vermeersch!' was de volgende naam die aan mijn koker ontsproot.
'Vriend Louis, gij zijt in vorm. Etienne zou de perfecte bisschop zijn: het juiste verleden, recht in de leer, een praatvaar, en met de juiste fysieke verschijning. In Rome zijn ze dol op dat type.'
'Maar hij is van zijn geloof gevallen, Rik.'
'Dat lijkt alleen maar zo, vriend Louis.'

Een shortlist om u tegen te zeggen

'Als Vermeersch kan, waarom dan Siegfried niet?' opperde ik.
'Ons beider vriend heeft al de job van zijn leven, Louis, de best betaalde ook. Maar goed, we zetten zijn naam bij op de lijst.'
'Maken de andere bisschoppen geen kans Rik? De Kesel en Bonny en hoe heten ze nog?'

'Laten we serieus blijven, vriend Louis. Het zijn brave mensen maar ze zitten al aan hun plafond. Remember het Peter Principle!'
Om een lang verhaal kort te maken: wij maakten een schone shortlist, eentje om u tegen te zeggen. Bij alle mogelijke kandidaten voegden wij ten behoeve van Rome de sterke en de zwakke punten op. Stefke Wauters van de VTM en Walter Van Steenbrugge sloten het rijtje.

'Als ze zijn foto in Rome zien, ' peinsde Rik luidop, 'zal hij niet lang in België blijven. Bij de Curie kunnen ze altijd wel een schone jongeling gebruiken.' Of hij Stefke dan wel Walter bedoelde, liet hij in het midden.

Terwijl ik het lijstje overtikte op de computer, hoorde Rik Torfs in de keuken de biecht van onze trainee Dinska Bronska, wat tot luid en zelfs bulderend gelach aanleiding bleek te geven.
'Hebt gij dat echt gedaan?' klonk het meermaals bewonderend, 'gij stout, zondig meiske!'
'Rik,' riep ik, 'moogt gij wel de biecht horen? Gij zijt toch niet gewijd?'
'De katholieke kerk is soepel in die dingen, vriend Louis, in geval van nood mag iedereen toch ook dopen?'

Er ging Rik een licht op

'Er gaat mij trouwens een licht op,' sprak de rector plotsklaps.
En inderdaad verscheen er zo'n stripverhaalgloeilamp naast zijn nobele hoofd.Hij nam de pas in het net getypte shortlist uit mijn handen en scheurde hem in kleine snippers.
'Wat doet ge nu, Rik?' vroeg ik verschrikt.
'Ik ga u voordragen in Rome, vriend Louis,' sprak Rik plechtig, 'u en niemand anders.'
'Maar Rik,' stamelde ik, 'ik ben niet eens gedoopt.'
'Dat is een pluspunt, vriend Louis. En wat niet is kan nog komen.'
'Ik leef ook niet in celibaat!'
'Alweer een pluspunt, vriend Louis. Ik trouwens ook niet.'
'Ja maar ik heb een bloeiende zaak en ben verantwoordelijk voor twee werknemers,' wees ik op Dinska Bronska en op Brabançonne die bij de haard lag te snurken en scheten te laten.
'Uw business zal er wel bij varen als ge de katholieke fundi's erbij krijgt. Het is een groeimarkt, let op mijn woorden.'
'Maar ik heb geen goesting, Rik!' kreet ik wanhopig.
'Denkt ge dat Christus goesting had in zijn kruis, vriend Louis? Nu ontgoochelt ge mij toch een beetje, ik had meer idealisme in u gezien.'
'Ik heb geen Latijnse gedaan!'
Hoe ik daar bij kwam, is mij nog altijd een raadsel, maar ziet, het werkte.
'Hola!', zei Rik Torfs, 'dat verandert de zaak. Latijn is een sine qua non, het is de werktaal van uw ambt. Had dat dan eerder gezegd.'

Waarop hij doodgemoedereerd zijn gsm ter hand nam en ongegeneerd het nummer van Jan Becaus belde.

(Louis van Dievel is VRT-journalist en schrijver.)
 

lees ook