Ontwerpakkoord voor arbeiders Delhaize

Bij Delhaize is gisteravond een ontwerp van protocolakkoord bereikt over het transformatieplan voor de arbeiders van de supermarktgroep. Dat bevestigen zowel de directie als de vakbonden.

"De besprekingen met de sociale partners zijn constructief verlopen en hebben tot een ontwerp van protocolakkoord geleid", zegt de directie. Het ontwerp zal dinsdag worden voorgelegd aan de achterban in de depots van Zellik, Ninove en Molenbeek.

De inhoud van het ontwerpakkoord is niet bekend, de bonden willen de primeur laten aan het personeel, zo verklaarde Alain Spaens van de liberale vakbond. Hij bevestigde dat het om "een coherent geheel" van maatregelen gaat, die dus ook als geheel aan het personeel zullen worden voorgelegd, "in alle neutraliteit". Dat zal dinsdag gebeuren. Er is een meerderheid van 50 procent plus één vereist.

Arbeiders moeten inleveren

Bij de arbeiders staan geen ontslagen gepland, ze zullen wel moeten inleveren. Verplicht brugpensioen lag niet op tafel. "De directie wil zelfs investeren in het depot van Ninove, maar eist dan wel dat we concurrentiëler worden", aldus Spaens.

Volgens de vakbondsman is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren als het ontwerpakkoord wordt verworpen door de arbeiders. "Daarover zijn nog geen afspraken gemaakt."

Verzoeningsprocedure voor bedienden

Voor de bedienden van Delhaize wordt vrijdag de verzoeningsprocedure voortgezet. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld: als er met hun bekommernissen geen rekening werd gehouden, zijn nieuwe acties niet uitgesloten. Dat zou Delhaize erg ongelegen komen, de eindejaarsperiode is traditioneel erg druk.

In juni kondigde Delhaize de intentie aan om 2.500 banen te schrappen en 14 winkels in eigen beheer te sluiten. Bovendien wil Delhaize besparen op de lonen van het personeel.