Werkonderbreking bij Terumo tegen stroeve onderhandelingen

Bij Terumo in Haasrode, een Japanse producent van medische producten, heeft het personeel vanmorgen een tijdje het werk neergelegd uit protest tegen de stroef lopende onderhandelingen over de herstructurering. Tegen maart 2016 zouden 210 van de 770 jobs moeten verdwijnen. Nadat de directie een toegeving deed, zijn de werknemers om 11 uur opnieuw aan het werk gegaan.

Tijdens de onderhandelingen gisteren stelde de directie dat ze alle 55-plussers in de getroffen afdeling "Hospital & Laboraty" verplicht op brugpensioen wou sturen en de anderen ontslaan.

"Wij eisten dat ook werknemers op andere afdelingen in aanmerking zouden komen voor dit brugpensioen, en dat dit louter zou gebeuren op basis van vrijwilligheid. Daarnaast wilden wij ook vertrekpremies om het vrijwillig vertrek in het hele bedrijf aan te moedigen, om op die manier naakte ontslagen te vermijden", aldus vakbondssecretaris Georges Jacquemin (ACV). "Dit was voor de directie gisteren onbespreekbaar, waarop de werknemers vanmorgen spontaan het werk neerlegden".

In de loop van de voormiddag was er evenwel een nieuw contact tussen vakbonden en directie, waarna die laatste toezegde wel over de vakbondseisen te willen praten. De directie gaat wel een lijst opstellen van werknemers die volgens haar "onmisbaar" zijn voor het bedrijf en dus geen gebruik kunnen maken van het sociaal plan. Daarop ging het personeel omstreeks 11 uur weer aan de slag.