"De woede uit zich op een verkeerde manier"

Is staken zinvol? Niet als je het aan Vincent vraagt, een 29-jarige bediende die in de Antwerpse haven werkt. Hij vindt dialoog zinvoller en betwijfelt de klachten van de vakbonden dat de regering niet naar hen luistert. Bij de regionale actie in Antwerpen heeft de man, die liever anoniem blijft, de stakingspiketten getrotseerd en is hij toch gaan werken.

Op 24 november was er een staking in de provincie Antwerpen, maar Vincent is wel gaan werken. "Ik ben speciaal anderhalf uur vroeger vertrokken om zeker op het werk binnen te raken. 95 procent van mijn collega's, die iets later zijn gekomen, hebben de stakingspiketten niet meer doorgelaten."

De bediende heeft het niet zo begrepen op zij die actie voeren tegen de besparingsmaatregelen van de Vlaamse en de federale regering. "Je moet niet staken zolang je niet met de regering hebt samengezeten", vindt hij. "Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het is nogal logisch dat we met zijn allen langer moeten werken als we langer leven."

"Mijn gevoel is dat veel stakers eigenlijk niet weten dat er uitzonderingen zijn op de algemene beslissingen. Het spreekt voor zich dat mensen die een lastige job hebben vroeger moeten kunnen stoppen of uitlopen in een aangepaste job." In dat verband vindt Vincent wel dat er genoeg overgangsmaatregelen moeten zijn.

"Staken tegen de regering"

De klachten dat de inspanningen die worden gevaagd niet eerlijk verdeeld zijn, begrijpt Vincent voor een deel. "Ze moeten een inspanning vragen aan iedereen, maar voor wat betreft de grote vermogens is dat niet zo evident. Bovendien moeten ze dan ook echt werk maken van die tax shift."

De uitleg van de vakbonden over het waarom van de hete herfst gelooft hij niet. "De mensen van de vakbond staken niet tegen de regeringsmaatregelen, maar tegen de regering. Ze staken om de rechtse regering onder druk te zetten."

"De woede uit zich op een verkeerde manier. Ik geef de voorkeur aan de dialoog, want staken zal niets uithalen." En wat als 15 december toch iets uithaalt? "In dat geval moet het geld dat de regering vrijgeeft gaan naar zij die gewerkt hebben, en niet naar zij die hebben gestaakt."

Op 15 december wil Vincent werken. "Ik verwacht dat de stakingspiketten dan vroeger paraat zullen staan aan de fabriekspoorten, dus hoop ik dat ik die dag thuis zal kunnen werken."