ABVV: "Staken tot regering oren en ogen opent"

De Algemene Centrale van het ABVV heeft op zijn statutair congres in Blankenberge opgeroepen tot "stakingen en acties tot de regering haar oren en ogen opent". Lees: die regering moet haar eigen regeerakkoord herschrijven.

Het ABVV spreekt harde taal, althans de arbeiderscentrale. Die is actief in de bouw, industrie, diensten en social profit en telt zowat 430.000 leden.Haar uitspraken leunen aan bij die van ABVV-topman Rudy De Leeuw, die al waarschuwde dat de acties ook in januari verder zullen gaan. 

De algemene centrale hekelt de "desastreuse maatregelen" van de regering Michel I en wil ook dat het protest voortgezet wordt na de algemene staking van 15 december.

De debatten gingen over speerpunten die de komende jaren de aandacht zullen krijgen van de 13.000 militanten van de Algemene Centrale-ABVV.

Veel van de onderwerpen zouden, als ze in beleid worden omgezet, een herschrijving van het regeerakkoord vergen. "Het gaat dan over fatsoenlijk werk en fatsoenlijk loon, eerlijke fiscaliteit, betere preventie op het gebied van gezondheid en veiligheid. Het gaat over de strijd voor vrije vakbondsactie en vrije onderhandelingen, over een sociaal Europa en een wereld van vrede en rechtvaardigheid", luidt het in een persmededeling.