Delhaize bereikt "wapenstilstand" met vakbonden

Bij Delhaize wordt mogelijk geen actie meer gevoerd tot 6 januari 2015. Het verzoeningsbureau voor de bedienden heeft een "wapenstilstand" voorgesteld. De acties zouden daarmee van de baan kunnen zijn in de eindejaarsperiode, die belangrijk is voor de warenhuisketen. Het voorstel moet wel nog worden voorgesteld aan de achterban van de verschillende vakbonden.

De kogel is nog niet helemaal door de kerk. Het voorstel moet nog worden voorgelegd aan de achterban van de verschillende syndicale organisaties. Dat zal gebeuren tijdens militantenvergaderingen op dinsdag 16 en woensdag 17 december.

Het was een zeer moeilijke oefening, maar we zijn toch heel ver geraakt", verklaarde Veerle Verleyen van de christelijke bediendebond LBC na afloop van een marathonvergadering, die duurde van 9 uur vrijdagochtend tot 5.30 uur vanochtend.

"Eén van de belangrijkste principes was het brugpensioen op vrijwillige basis. Het was voor ons heel belangrijk dat alle vertrekken op vrijwillige basis gebeuren. Daarnaast hebben we garanties gekregen over het inkomen, zowel van het bestaande personeel als het nieuwe personeel, en over de arbeidsorganisatie. We zijn zo ver mogelijk gegaan als we konden, en het blijft de achterban die dit zal beoordelen."

Delhaize wil het met 2.500 mensen minder doen en 14 winkels sluiten. Er zijn een reeks principes afgesproken om het overleg over de besparingen begin volgend jaar voort te zetten. De bediendenvakbonden verwachten dat het onderhandelingsproces nog lang zal duren, "gezien de vele onderwerpen op de agenda".

Acties komende maandag blijven wel mogelijk, in het kader van de nationale stakingsdag.