Koopkracht gezinnen stijgt licht in 2015

Gezinnen, waarvan beide partners werknemers zijn, zullen door de maatregelen van de federale en Vlaamse regering in 2015 amper koopkracht verliezen. Ze zullen netto zelfs meer overhouden. Dat meldt De Tijd. Die winst is vooral een gevolg van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten, waardoor werknemers hun nettoloon zien stijgen.

Voor een gezin waar beide partners werknemer zijn, kan de winst in 2015 op 250 euro netto uitkomen. Bovendien zullen de gezinnen de aangekondigde indexsprong door de erg lage inflatie volgend jaar nauwelijks voelen.

Voor ruim 400.000 bedienden verschuift de indexsprong mogelijk zelfs naar 2016, waardoor ze hun loon in januari toch met een geschatte 0,03 procent zien stijgen. Komt de indexsprong er wel, dan verliezen die bedienden in 2015 maximaal enkele euro's door de maatregel.

Het voordeel van het hogere kostenforfait is voor veel gezinnen voldoende om de andere regeringsmaatregelen in 2015 te compenseren. Of de situatie ook de komende jaren "gunstig" blijft, is volgens De Tijd een andere zaak.