Rutten: "Als ik voorop liep in de stakingen, mochten ze mij ook hypocriet noemen"

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten heeft het moeilijk met de voortrekkersrol die de linkse oppositiepartijen spelen in de huidige stakingsgolf. Dat zegt ze in weekendinterview met De Standaard en De Tijd. "Dit noem ik een politieke staking. Het is hypocriet hoe voormalige regeringsleiders en politici nu voorop lopen."

Rutten benadrukt wel dat ze het stakingsrecht niet wil inperken, maar de voorzitter van de Vlaamse liberalen is wel van mening dat stakingen momenteel worden misbruikt. Volgens Rutten is de huidige staking er een van politieke aard, en daar ergert ze zich blauw aan.

"Nu de PS na dertig jaar plots niet meer in de regering zit, voel je dat het apparaat zich zet, en zich als een duivel in een wijwatervat weert tegen alles wat mogelijk nieuw is. Dat uit zich zowel in de politieke realiteit als in de stakingen", zegt ze.

Ze heeft weinig begrip voor de opstelling van de socialisten, die in de vorige regering bijvoorbeeld belastingsdeals met grote bedrijven goedkeurden. "Als ik nu in de oppositie zou zitten en voorop zou lopen in de stakingen, zouden ze mij ook hypocriet mogen noemen. Ik verwacht van voormalige beleidsmakers een stuk verantwoordelijkheid", aldus Rutten.

Ook in de Tijd is ze scherp. "Ik heb geen lessen te leren van mensen die op een hypocriete manier die politieke stakingen mee organiseren. Ik begrijp dat er onrust is. Bij veranderingen is dat altijd het geval. Maar als je wil dat er iets verandert, ga dan om de tafel zitten. En leg niet het hele land plat. We dreigen ons economisch de dieperik in te staken."

 

"Het signaal is duidelijk, nu moeten we praten"

Ondanks de recente stakingen ziet Rutten zeker nog marge in het sociaal overleg.

"In het buitenland zegt men nu al dat we ons regelrecht in een economische crisis aan het staken zijn. Het signaal is nu intussen duidelijk. Laat ons aan tafel gaan zitten en erover praten. Er is zeker nog onderhandelingsmarge als het gaat over de uitvoering van een aantal maatregelen."

Een mogelijke maatregel die de afgelopen tijd heel wat commotie veroorzaakte is de zogenoemde tax shift, waarbij de nadruk meer zou worden gelegd op het belasten van vermogen en minder van arbeid. Die tax shift staat als Rutten als een paal boven water, alleen is de invulling ervan nog vaag.

"Als we praten over een vermogenswinstbelasting, laat ons dat dan met een open vizier doen", zegt ze. "Het is geen structurele oplossing, want die werkt als een windmolen: de wieken draaien alleen als er winst is."

"Je moet eerlijk zijn tegen de mensen: alleen een echte vermogensbelasting (waar ik niet voor pleit) biedt een stabiele inkomensstroom. Op die manier haal je het bij niet alleen bij de rijken. Maak de mensen niet wijs dat we een tax shift kunnen doorvoeren door alleen de grote vermogens te treffen", zegt Rutten duidelijk.

"Regering van een jonge generatie die problemen wil aanpakken"

De eerste weken van de regering Michel verliepen bij momenten behoorlijk stormachtig. Toch vindt Rutten niet dat de nieuwe federale regering zonder enige daadkracht van start is gegaan.

"Regeringen hebben tussen communicatie en realisatie even tijd nodig. Ik ben ervan overtuigd dat nu het moment is aangebroken waarop we gaan laten zien wat we realiseren, want deze regering heeft een sterk eigentijds project", meent Rutten. "Dit is een regering van veertigers die de problemen wil aanpakken, problemen die er al veel langer zijn."

Over het partnerschap met N-VA in de regering Michel en de relletjes rond enkele Vlaams-nationalistische ministers laat Rutten nog verstaan dat "elk vogeltje zingt zoals het gebekt is".

"Met een ministerpost komt niet alleen een dikke auto en veel media-aandacht, maar ook de verantwoordelijkheid om te spreken namens het hele land, en te zwijgen namens het hele land", besluit ze.