"Ik ben bang dat ik langer werken niet volhou"

Wie staakt op 15 december mee, en wie niet? Deredactie.be zocht en vond mensen met een uitgesproken mening die hun verhaal doen over waarom ze wel of niet achter de staking staan. Zorgkundige en vakbondsmilitante Annelies Beyers ziet meer dan genoeg redenen om inderdaad actie te voeren.

"Absoluut! Ik staak op 15 december", zegt de 29-jarige zorgkundige uit Essen, actief bij de christelijke bediendenbond LBC-NVK. "Ik werk met dementerende bejaarden. Het werk in onze sector wordt alsmaar zwaarder. Ik vrees dat ik het niet zal kunnen volhouden als ik langer moet werken."

"Het is nu al zo hectisch. Nu willen ze nog minder personeel en wordt de werkdruk nog opgevoerd. Dit kan echt niet meer." Nu al staat Annelies alleen met achttien bejaarden. "Fysiek en mentaal is dat behoorlijk zwaar. Nu al heb ik het gevoel dat ik de nodige zorg nauwelijks kan bieden."

De klachten over de werkdruk in de zorgsector zijn inderdaad niet nieuw. "We zeggen al jaren dat er te weinig personeel is."

"Investeren in jongeren"

Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 vindt ze geen goede maatregel, zeker niet in haar sector. "Ze moeten investeren in jongeren, hen warm maken om in de sector te komen werken en hen groeikansen geven."

Mensen langer aan het werk houden vindt Annelies geen goede oplossing. "Het is voor veel ouderen moeilijk om het werk vol te houden. Soms moeten ze door de zwaarte van het werk hun job om medische redenen opgeven."

"Een werkgever die een 55-plusser aanwerft, denkt te veel op korte termijn, vind ik. Is dat nog wel de moeite om zo iemand aan te werven, in plaats van een jongere die nog een hele carrière voor de boeg heeft?" In haar sector ziet Annelies sowieso genoeg werk. "Het klopt dat je mensen moet sensibiliseren om aan de slag te gaan. Er is voldoende werk, en jonge mensen moeten gemotiveerd worden om voor onze sector te kiezen en wij moeten hen hiervoor een goede opleiding aanbieden."

"Iedereen moet inleveren"

Het verhaal dat de tering naar de nering moet worden gezet, kan haar niet overtuigen. "Er moet inderdaad bespaard worden - dat besef ik - maar dan moet iedereen wel inleveren. De grote vermogens moeten ook zwaarder worden belast, niet alleen in België, maar ook in Europa."

Die groep grote vermogens is heus niet zo klein, vermoedt ze. "Mensen die 5 à 6.000 euro netto per maand verdienen, hebben in mijn ogen ook een groot vermogen. Zelf moet ik het stellen met zo'n 1.500 per maand. Ik wil gerust wat meer betalen, maar nu wordt het écht te veel voor mij."

Een signaal

Om al die redenen vindt Annelies Beyers het zinvol om te staken. "Die 120.000 betogers van 6 november en de goed opgevolgde regionale stakingen, dat zijn duidelijke signalen." Ze denkt dat de politiek dat ook zal oppikken. "CD&V zal de vermogenswinstbelasting wel op de regeringsagenda zetten na 15 december. Ik denk dat er wel degelijk zal worden gepraat." 

Zal de eventuele invoering van zo'n vermogenswinstbelasting de syndicale gemoederen sussen? "Ik denk dat het niet genoeg zal zijn", geeft Annelies aan. "Ik wil wel waardig zorg kunnen bieden aan de bejaarden waarvoor ik werk."

Het wantrouwen is groot. "Het zou een stap in de goede richting kunnen zijn. Vermogenswinstbelasting is een groot woord, maar wat bedoelen ze er eigenlijk mee en hoe gaan ze dat invullen?"