"Wie De Wever tegenspreekt, beschimpt hij"

Na de aanval van Bart De Wever op de vakbonden zijn ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en ACV-topman Marc Leemans op hun beurt hard voor de regering. Die beschuldigen ze van "kiezersbedrog" en "volksverlakkerij".

In de aanloop naar de staking van morgen, één van de grootste syndicale acties van de voorbije jaren, woedt de polarisering verder. Dat begon bij Bart De Wever, en zijn harde uithaal naar de bonden.

"Het deed me wat denken aan de regeringsmededeling van Vanden Boeynants indertijd", sneert ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. "Al wie tegen hem was, schilderde hij af als slechteriken. De Wever doet hetzelfde. Het is nu al weken zo dat hij iedereen beschimpt die hem tegenspreekt."

Veel zin heeft De Leeuw nochtans niet om het over De Wever te hebben. "Zijn uitspraken zijn niet veel meer dan een afleidingsmanoeuvre, om het vooral niet over de grond van de zaak te hebben." Marc Leemans wil er zelfs helemaal niéts over zeggen, behalve dan dat hij de polarisering "betreurt".

"Volksverlakkerij en kiezersbedrog van regering"

De grond van de zaak, dat is volgens beide vakbondsleiders de structurele onrechtvaardigheid van het regeerakkoord. Leemans: "Men doet alsof er geen alternatief is en dus elf miljard moet besparen, maar de inspanningen worden niet eerlijk verdeeld. Wat zeg ik? Ze worden helemaal niét verdeeld."

Het zit Leemans hoog dat De Wever de vakbonden aanwrijft dat ze de bevolking schrik aanjagen door foute informatie te verspreiden. "Terwijl de regering dat zelf doet."

"Pure volksverlakkerij", noemt hij het. "Neem nu het verhaal dat het nettoloon stijgt. Wel, in 2015 is 450 miljoen voorzien om de belastingen te laten dalen. Maar door de verhoging van btw en accijnzen wordt dat dubbel geabsorbeerd. Die maatregel moet in 2015 889 miljoen opbrengen."

De Leeuw gaat nog een stap verder en wrijft de regering "kiezersbedrog" aan, als reactie op de beschuldiging dat de bonden de uitslag van de verkiezingen niet respecteren. "Het stond niét in het regeerakkoord dat de pensioenleeftijd zou verhogen. En het was ook niet voorzien dat ze zouden ingrijpen in lopende loonakkoorden. Nu geen actie ondernemen zou schuldig verzuim zijn."

"Overlast, maar draagvlak blijft groeien"

Zowel De Leeuw als Leemans verwachten dat de stakingsdag van morgen een groot succes wordt. De Leeuw: het draagvlak voor onze acties blijft groeien, zelfs al veroorzaken ze overlast." Leemans: "Ook het onderwijs of de verzorgingsinstellingen doen morgen mee. Het wordt groter dan de optelsom van de regionale stakingen."