Witte rook op klimaatconferentie Lima

Op de klimaatconferentie in Lima is dan toch een akkoord uit de bus gekomen. Na een nieuwe marathonvergadering hebben de deelnemende landen overeenstemming bereikt over de contouren van een mondiaal klimaatverdrag. In tegenstelling tot bij het Kyoto-protocol moeten alle landen hun steentje bijdragen.

Net als gisteren was ook nu weer een marathonzitting nodig om de 195 landen die aan de conferentie deelnemen min of meer op één lijn te brengen. Dat was verre van vanzelfsprekend aangezien de grote meningsverschillen nog niet van tafel zijn. Vooral tussen de rijkere landen en de opkomende economieën botste het.

Met name tussen de VS en China was het water erg diep. Het is nog niet duidelijk of de tekst hoopvol moet stemmen. Sommige bronnen hebben het over vage of afgezwakte doelstellingen. De tekst moet volgend jaar op een top in Parijs uitmonden in een bindend akkoord dat de opwarming van de aarde moet tegengaan.

Stap richting akkoord in Parijs

"Het is niet de meest ambitieuze tekst, maar het is wel een substantiële tekst. Hij bevat effectief wel werkbare elementen voor een ambitieus akkoord volgend jaar in Parijs", is Alma De Walsche van Mo voorzichtig positief.

"Het allerbelangrijkste punt, waar eigenlijk twee nachten over gediscussieerd is, is dat alle landen moeten bijdragen. In het Kyoto-protocol moesten alleen de rijke landen inspanningen doen, terwijl dat in het nieuwe akkoord voor alle landen geldt."

Alle landen moeten in de lente bekendmaken wat ze gaan doen om de opwarming van de aarde uiteindelijk tot maximaal 2 graden te beperken. Al die inspanningen moeten eind volgend jaar een bindend akkoord opleveren tijdens een klimaattop in Parijs.

De tegenstellingen tussen de rijke landen en de opkomende economieën zijn nu wat afgezwakt, maar zijn nog niet weg, zegt VUB-onderzoekster Lisanne Groen. "Die tegenstellingen blijven altijd wel bestaan. Als je kijkt wat er richting Parijs nog moet komen en als je kijkt wat er de afgelopen hier aan discussies is geweest, dan denk ik dat er toch nog wel heel veel ongelijkheden en discussiepunten blijven bestaan.

Meest gelezen