Protest Gezinsbond tegen hervorming kinderbijslag

De Gezinsbond heeft vanmorgen bij de Vlaamse regering actiegevoerd tegen de geplande hervorming van de kinderbijslag. Door die hervorming zouden onder meer de leeftijdsbijslagen verdwijnen. De Gezinsbond zette hiertegen een petitie op en overhandigde vrijdag de eerste 10.000 handtekeningen aan minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Door de staatshervorming is de kinderbijslag nu een Vlaamse bevoegdheid. De Vlaamse regering wil het bijslagstelsel tegen 2017 hervormen. Onder meer de bijslagen voor kinderen op zes, twaalf en achttien jaar zouden worden afgeschaft. De Gezinsbond is hierover niet te spreken. "Deze maatregel zal de meeste gezinnen vroeg of laat treffen en kan hen nog veel meer kosten dan de indexsprong", zegt de Gezinsbond.

"Gezinnen met opgroeiende kinderen hebben die leeftijdsbijslagen nodig om de kosten die opgroeiende kinderen met zich meebrengen, deels te compenseren. Een student stuur je toch ook niet op een driewieler in het verkeer", luidt verder de kritiek. Net voor de start van van de Vlaamse ministerraad gaf daarom een student een driewieler cadeau aan minister-president Geert Bourgeois en minister van Gezin Jo Vandeurzen. "Deze driewieler symboliseert de eerste 10.000 handtekeningen van onze petitie rond het behoud van de leeftijdsbijslagen".

Begin 2015 nodigt de Gezinsbond alle betrokkenen uit op een rondetafelgesprek over de hervorming van de kinderbijslag. "Wij verwachten sociale dialoog over zo'n belangrijke hervorming, maar tot nu toe botsen we op een muur.".

De Gezinsbond rekende zelf voor een aantal gezinnen uit wat de hervorming voor hen zou kunnen betekenen. Bijvoorbeeld een nieuw samengesteld gezin met vier kinderen, waarvan twee kinderen (achttien en negentien jaar) uit een vorige relatie en twee kinderen (acht en dertien jaar) met de nieuwe partner. Het huidig kinderbijslagstelsel voorziet iedere maand 923,96 euro kinderbijslag voor dit gezin. Zonder leeftijdsbijdragen zou dat 167,81 euro per maand minder worden. Op jaarbasis 2.013,72 euro minder kinderbijslag, een verlies van 18,2 procent.

De Gezinsbond heeft een rekenmodule op zijn website (www.gezinsbond.be/leeftijdsbijslagen) waarmee gezinnen zelf kunnen uittellen hoeveel kindergeld zij in de toekomst zouden krijgen.

Meest gelezen