Geen overschrijding spilindex en nulinflatie in 2015

Het Planbureau verwacht in 2015 geen overschrijding van de spilindex. Het Planbureau verlaagt ook de inflatievooruitzichten voor dit jaar: waar vorig maand nog werd uitgegaan van een jaarinflatie van 0,3 procent, wordt nu een inflatie verwacht van 0 procent.

"Als gevolg van de afname van de prijs van ruwe olie tijdens de afgelopen maand werden de inflatievooruitzichten neerwaarts herzien", klinkt het bij het Planbureau. De gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen) zou in 2015 op 0,0 procent uitkomen, tegenover 0,34 procent in 2014 en 1,11 procent in 2013. Vorige maand ging het Planbureau nog uit van een jaarinflatie van 0,3 procent in 2015.

De groeivoet van de zogenoemde "gezondheidsindex", die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2015 gemiddeld 0,5 procent bedragen. "Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex niet plaatsvinden in 2015", aldus nog het Planbureau.

De spilindex werd voor het laatst overschreden in november 2012. Zo'n overschrijding van de spilindex heeft tot gevolg dat de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen met 2 procent. Vorige maand verwachtte het Planbureau nog een overschrijding in juli 2015.

Het opschuiven van de overschrijding van de spilindex heeft ook gevolgen voor de geplande indexsprong van de regering. Alvast voor wat betreft de lonen van de ambtenaren en de uitkeringen betekent dat de indexsprong zou opschuiven naar 2016. In de privésector verschilt de situatie van sector tot sector. Een nulinflatie betekent hoe dan ook dat de indexsprong van 2 procent in de sectoren langer zal blijven aanslepen

Meest gelezen