Vakbonden De Lijn "ontgoocheld" na ontmoeting met minister Weyts

De vakbonden bij De Lijn en een aantal andere organisaties, die meer en beter openbaar vervoer willen in Vlaanderen, zijn donderdagmiddag ontvangen op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Ze legden er, in het kader van de opgelegde besparingen bij De Lijn, hun verzuchtingen inzake recht op mobiliteit op tafel leggen, maar toonden zich na afloop "ontgoocheld".

"We zijn ontgoocheld", aldus vakbondssecretaris Jan Coolbrandt (ACV). "De minister heeft wel geluisterd naar ons, maar op onze vraag om ons te betrekken bij het dossier heeft hij niet ja of nee gezegd. Wij zijn nochtans erg bezorgd over wat de gevolgen van de besparingen gaan zijn voor De Lijn in de landelijke gebieden. Sinds 2010 is men al bezig om stelselmatig het decreet basismobiliteit uit te hollen."

De Lijn besliste recentelijk, door opgelegde besparingen, te schrappen in de laagbezette lijnen in de vroege en late uren. "In bepaalde landelijke gebieden en voor bepaalde groepen uit de samenleving treedt er opnieuw vervoersarmoede op", klinkt het bij de bonden.

Minister Weyts wilde na afloop van de ontmoeting enkel kwijt dat "men de mensen niet bang moet maken voor een afbouw van het aanbod aan openbaar vervoer". "Wij zorgen net voor meer capaciteit", klinkt het.

"We willen een vraaggestuurd aanbod. De beperkte middelen zullen we eerst inzetten daar waar de nood en de vraag het grootst zijn. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Zondagochtend en -avond zijn niet de drukste momenten, maar wel de duurste."

"Bezorgd over impact zondagsbesparingen"

Toch tonen de "supporters voor meer openbaar vervoer", zoals de manifestanten zich noemen, zich ongerust over het wegvallen van dienstverlening op zondag voor 10u en na 18u.

"Denk maar aan de impact die dit zal hebben op bijvoorbeeld gepensioneerden of kotstudenten die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van het openbaar vervoer", zegt Guido Steelandt, gewestelijk secretaris van ACOD-TBM. "Zij zullen alternatieven moeten zoeken voor een uitstap op zondag of om zondagavond naar hun kot te gaan."

De "supporters" zullen opnieuw samenkomen op 17 februari. Klassieke vakbondsacties zijn volgens Coolbrandt "vandaag niet aan de orde". "Maar we zullen wel andere manieren bekijken om te kunnen wegen op de besluitvorming."

De "supporters" voor meer en beter openbaar vervoer bestaan uit TreinTramBus, de Vlaamse Ouderenraad, Okra, ABVV senioren, Hart boven hard, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Welzijnszorg, De Verenigde Verenigingen, de Vlaamse jeugdraad, Beweging.net, ABVV, ACOD, BTB, ACLVB, ACV en ACV Openbare diensten.