"Leger alleen inzetten in crisisituaties"

Voor CD&V-voorzitter Wouter Beke kan het leger alleen in crisissituaties ingezet worden om bepaalde politieopdrachten uit te voeren. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput (beiden N-VA) werken aan een wetswijziging die moet toelaten tijdelijk soldaten in te zetten voor bepaalde politieopdrachten.

Momenteel kan het leger in ons land geen politietaken vervullen en volgens Beke mag dat ook geen structurele oplossing worden.

In Terzake zei Beke dat het leger in uitzonderlijke situaties een van de instrumenten kan zijn die gebruikt worden, maar dat het geen algemene regel mag zijn. Beke noemt het niet duurzaam om het leger op alle mogelijke punten in te zetten.

Vandeput en Jambon zijn, in uitvoering van het regeerakkoord, begonnen aan een wijziging van de politiewet. Momenteel mag een militair in geen enkele situatie een taak van de politie uitvoeren, hij mag enkel ondersteuning bieden aan lokale of federale agenten. Rechtstreeks contact met de burger is niet toegestaan en ingrijpen kan enkel als het leven van de soldaat in gevaar is.

De twee ministers werken nu aan een wetswijziging waarin wordt vastgelegd wanneer het leger kan worden ingezet op straat, hoe lang die opdracht duurt en welke taken en bevoegdheden het daarbij zal uitoefenen.

"Naar analogie met Frankrijk en Italië kan het gaan om taken als patrouilleren op openbare plaatsen of het afzetten van een perimeter", vertelt Tony Langone, woordvoerder van Vandeput aan onze redactie.

"Hoewel de beide ministers constructief samenwerken om tot een akkoord te komen, moet het hele plaatje juridisch wel stevig onderbouwd zijn. Welke taken mogen militairen uitoefenen en welke niet? Wanneer worden ze ingezet? Hoelang worden ze ingezet? En waar komen de centen vandaan?"

Een timing voor de wijziging is voorlopig niet bekend, maar volgens Langone is het de bedoeling snel tot een akkoord te komen.