Advocaat Hells Angel: "Rechten van verdediging zijn geschonden"

In Tongeren is onder massale politiebewaking het proces tegen Hells Angel Ali I. van start gegaan. Zijn advocaat Kris Luyckx wierp tijdens de korte eerste zittingsdag op dat de rechten van de verdediging geschonden zijn omdat de beschuldigde geen bijstand heeft gehad van een advocaat tijdens enkele verhoren. Er is ook meteen een jurylid vervangen.

Hells Angel Ali I., die beschuldigd wordt van doodslag op twee leden en een sympathisant van de rivaliserende motorbende Outlaws in mei 2011, wordt vertegenwoordigd door meesters Kris Luyckx (foto in tekst), Jürgen Millen en Nathalie Fejzulovic. Volgens hen zijn de rechten van de verdediging geschonden bij een aantal verhoren. De beschuldigde zou in de loop van het onderzoek zonder bijstand van een advocaat verhoord zijn en niet op zijn cautieplicht gewezen zijn. Dat houdt in dat hij erop gewezen moet worden dat hij het recht heeft om te zwijgen. De verdediging zag dat probleem bij een achttal verhoren.

Advocaat Kris Luyckx had het uitgebreid over de Salduz-wet om zijn claim te staven. Die wet bepaalt dat een verdachte vooraf en tijdens elk verhoor, ook het allereerste, beroep moet kunnen doen op een advocaat. De wet was nog niet van kracht op het moment dat de beschuldigde gearresteerd werd, in juni 2011, maar volgens de advocaat verplichtte de Europese wetgeving België er op dat moment wel al toe om die regels na te leven. De bewuste verhoren zouden volgens Luyckx dan ook niet gebruikt mogen worden door de jury bij het beoordelen van de schuld van de 40-jarige Genkenaar.

Het openbaar ministerie ging deels mee in de redenering van Luyckx. Federaal procureur Ester Natus vroeg aan het hof om geen rekening te houden met de twee eerste verhoren van de bschuldigde, op 11 en 12 juni 2011. Bij het eerste verhoor had hij geen bijstand gekregen van een advocaat, bij het tweede wel, maar hij had niet op voorhand mogen overleggen met zijn raadsman. Voor de andere pv’s die de verdediging aanhaalde, onder meer een reconstructie en de confrontatie tussen de beschuldigde en de kroongetuige, volgt het openbaar ministerie de verdediging niet.

De jury zou volgens de procureur die verklaringen dus wel moeten kunnen gebruiken. Ali I. heeft altijd zijn onschuld staande gehouden en heeft sinds zijn arrestatie bij elke fase van de procedure overleg kunnen plegen met zijn advocaat, argumenteerde Natus. De burgerlijke partijen verklaarden akkoord te gaan met wat de procureur vroeg. De vraag van de verdediging leek hen niet te verontrusten. “Er zijn voldoende andere verklaringen van de beschuldigde die zullen toelaten om te oordelen”, klonk het.

Vervolgens schorste voorzitter Marc Sterkens de zitting om een arrest op te stellen over de procedurekwestie. Dat zal morgen worden voorgelezen, wanneer de zitting om 9 uur 's ochtends wordt hervat.

Meteen jurylid vervangen

Het proces was vanmorgen aangevangen met de zaak van een jurylid dat woensdag geweigerd had de eed af te leggen. De man heeft net mee een restaurant opgestart, waar hij de kok is, en het assisenproces bijwonen zou een te grote impact hebben op die zaak, zei hij. Dat hij niet eerder zijn bezwaren had gemeld, was volgens hem het gevolg van een misverstand.

Het openbaar ministerie, de advocaten van de beklaagde en van de burgerlijke partijen hadden er geen bezwaar tegen dat hij vervangen zou worden door een plaatsvervangend jurylid. Meester Luyckx stelde nog grappend voor dat de man het hof zou trakteren op een etentje na het proces, als schadevergoeding. Uiteindelijk kreeg het jurylid zijn zin, na een stevige preek van de voorzitter, en mocht hij vertrekken. Hij wordt vervangen door een andere man, zodat het evenwicht van zes vrouwen en zes mannen behouden blijft.

Draconische veiligheidsmaatregelen

Om het proces in goede banen te leiden, is de politie massaal aanwezig. Boven het stadscentrum cirkelde vanmorgen een helikopter van de federale politie. Het plein voor het gerechtsgebouw was door de politie met nadarhekken afgezet en minstens veertig agenten hadden in verschillende busjes postgevat op het Vrijthof. Agenten patrouilleerden met politiehonden. Alle aanwezigen in het gerechtsgebouw werden grondig gecontroleerd en moesten door de metaaldetector passeren.

Beschuldigde Ali I., in het zwart gekleed, zei gezwind "goeiemorgen" aan de voorzitter, maar bleef er voorts onbewogen bij. In de assisenzaal zijn drie plaatsen voorbehouden voor Hells Angels en drie voor Outlaws. Twee van die plaatsen waren ook effectief ingenomen vandaag. De leden van de motorbendes zouden de vraag hebben gekregen om hun "colors", de kentekens van hun motorbende, niet te dragen.