Geen schapen meer langs Damse Vaart

De provincie West-Vlaanderen zal geen schapen meer inzetten voor het beheer van de oevers van de Damse Vaart. Dat werd op de zitting van 8 januari door de bestendige deputatie beslist. Een van de redenen is dat deze vorm van natuurbeheer te kostelijk is.

Sinds een overeenkomst van juni 2014 valt de rechteroever niet meer onder de bevoegdheden van de provincie, maar onder die van Waterwegen en Zeekanaal. Daardoor werd het te begrazen deel, op de linkeroever, ingekrompen van 15 tot 8 hectare, en Waterwegen en Zeekanaal gaf aan niet te opteren voor begrazingsbeheer.

"Daarnaast werd bij de beslissing ook rekening gehouden met een aantal organisatorische en ecologische aspecten van een dergelijke begrazing, namelijk de moeilijke verzoenbaarheid met recreatie, het budgettaire aspect en de noodzaak van het aanvullend maaien en het diversiteitsaspect", klinkt het.

Foto Kurt bvba, Foto Kurt

"Schapen zorgden voor onveilige situaties"

De schapen zorgden namelijk voor onveilige situaties voor wandelaars en fietsers. Dat werd deels tegengaan door de begrazing in de zomerperiode te schrappen, en te maaien. Maar de provincie bleef naar eigen zeggen klachten krijgen. Bovendien moest er bijkomend gemaaid worden. "In vergelijking met een ecologisch maaibeheer kost begrazing minstens dubbel zo veel", klinkt het.

De provincie werkte met contracten van een jaar, er worden dus geen lopende verbintenissen geschonden.