VBO zegt niet nee tegen een speculatietaks

Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is bereid te praten over de invoering van een belasting op speculatieve belastingen. Op die manier creëert hij een opening voor het sociaal overleg dat deze week begint. Dat overleg wordt beschouwd als cruciaal, na de golf van sociale onrust van eind vorig jaar. De eerste reactie zijn niet afwijzend.

"Speculatie op de beurs heeft niets te maken met de reële economie en met ondernemen", zegt Timmermans in De Standaard. "Het is perfect mogelijk op korte termijn een taks in te voeren op speculatieve aan- en verkopen op de beurs. Wie vandaag aandelen koopt met als enige bedoeling ze morgen al met winst te verkopen, draagt niets bij tot de reële economie. Dat heeft helemaal niets met ondernemen te maken."

Timmermans is niet gewonnen voor een rijkentaks en wijst erop dat de Franse regering die vorige week nog maar pas weer heeft afgeschaft omdat de maatregel niet heeft opgebracht wat ze ervan had verwacht.

Hoe dan ook lijkt Timmermans nu wel oren te hebben naar de verzuchtingen aan vakbondszijde, waar het gevoel leeft dat de besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering vooral loontrekkenden, steuntrekkers en gepensioneerden treffen. Getuige daarvan de massale betoging van begin november en de stakingsacties van november en december. 

"Het zou erg dom zijn om snel-snel maatregelen te nemen waarvan we de impact niet kennen en die achteraf niets blijken op te lossen", zegt hij. Tegelijkertijd denkt hij dat een speculatietaks kan bijdragen tot een verlaging van de lasten op arbeid. 

"Er is geen mirakeloplossing"

"Ik ben het ermee eens dat je de normale economie niet nog meer moet belasten", reageert Karel Van Eetvelt van middenstandsorganisatie Unizo in "De ochtend" op Radio 1. "Voor wat betreft de irreële economie - de speculatie - zijn we vragende partij om daar paal en perk aan te stellen." Van Eetvelt heeft het over een "verstandige belastingheffing die misschien een beetje geld in het laatje kan brengen".

Ook in vakbondskringen wordt relatief positief gereageerd. "Voor ons moet een tax shift substantieel zijn", verneemt onze redactie. "Het mag geen Kaaimantaks bis worden."

Voor vakbondsmensen is een speculatie taks geen mirakeloplossing en kunnen er verschillende manieren zijn om de inspanningen rechtvaardiger te verdelen: niet alleen een speculatietaks, maar bijvoorbeeld ook een herbekijken van de notionele intrestaftrek of een vermogenswinstbelasting.

Hoe dan ook gaat het overleg vandaag over de opvolging van het dossier over het eenheidsstatuut, de marge voor eventuele loonsverhogingen en de verdeling van de welvaartsenveloppe. "Onderhuids speelt het overleg van volgende donderdag tussen de sociale partners en de kern", is te horen in vakbondskringen. "Wij blijven aandringen op een eerlijker verdeling van de inspanningen."

Het moge duidelijk zijn: de toon is vrij mild deze week, maar of dat genoeg zal zijn om nieuwe sociale hoogspanning te vermijden, zal nog moeten blijken.