Vrijspraak in proces omkopingszaak Regie der Gebouwen

Vijf ambtenaren van de Regie der Gebouwen en vier aannemers, allemaal uit Oost-Vlaanderen, zijn vrijgesproken voor corruptie. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. Volgens de rechter is het namelijk niet bewezen dat er sprake was van systematische omkoping.

De vijf ambtenaren, die werkten in de districtskantoren van Gent en Sint-Niklaas, zouden zich volgens het parket jarenlang en systematisch hebben laten omkopen door de aannemers.

In ruil voor smeergeld, etentjes, reizen en werken in de privéwoning zouden de ambtenaren dan bouwwerken hebben laten uitvoeren aan gebouwen van de Regie door de betrokken aannemers. Daarbij werd volgens het parket gebruikgemaakt van offertes die kunstmatig hoog werden gehouden. De ambtenaren zouden daarbij commissies van 10 à 15 procent hebben ontvangen. Voor de hoofdbeklaagde vroeg het parket een jaar cel en 12.000 euro boete.

De verdediging stelde op een eerdere zitting al dat het parket in haar dagvaarding niet duidelijk genoeg is. Zo zouden de ambtenaren niet weten voor welk feit ze zich nu precies moeten verantwoorden. In gelijkaardige zaken die momenteel lopen in Leuven en Brussel, zou het parket dat wel gedaan hebben.

Daardoor is het volgens de verdediging ook niet mogelijk om te checken of de feiten niet verjaard zouden zijn. De rechtbank volgde die redenering vandaag en stelde vast dat de dagvaarding niet precies genoeg is. Daardoor zijn de rechten van de verdediging geschonden en moet de strafvordering onontvankelijk worden verklaard. Dat betekent concreet dat iedereen vrijuit gaat.