"Contact van donderdag met regering wordt cruciaal"

Het contact met de regering nu donderdag wordt "cruciaal". Dat heeft het nationaal bestuur van het ACV vanochtend beslist, aldus voorzitter Marc Leemans. De vakbond verwacht een antwoord van de regering op de vraag naar een eerlijke fiscaliteit.

"De vakbond kijkt uit naar het antwoord van de regering op de fundamentele vraag van onze mensen naar een eerlijke fiscaliteit", aldus de ACV-topman. Het nationaal bestuur bestempelt de ontmoeting van donderdag dan ook als "cruciaal in het verder zetten van de evaluatie".

Komt er geen bevredigend antwoord van de regering, dan zal dit opnieuw worden besproken, en zal ook over mogelijke "consequenties" of acties worden gesproken.

Het ACV zal het dossier van de eerlijke fiscaliteit ook wekelijks evalueren. Ook roept de vakbond op 10 februari een uitzonderlijke algemene raad bijeen om een stand van zaken te maken.

Groep van Tien kwam gisteren al bijeen

Vakbonden en werkgevers kwamen gisteren bijeen in de Groep van Tien. Na afloop hadden de sociale partners het over een constructief gesprek. Ze spraken af het overleg over onder meer het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de welvaartsenveloppe op te starten, maar wachten eerst een ontmoeting met de regering af. De sociale partners rekenen erop dat de regering meestapt in het positief elan van het sociaal overleg.