"Kans op nieuwe acties deze maand lijkt klein"

Voor de vakbonden blijft het overleg van donderdag met de regering doorslaggevend om te beslissen over eventuele verdere stakingen of andere acties. Tegelijk willen ze het overleg met de werkgevers alle kansen geven. Hoe groot is de kans op nieuwe acties? We legden de kwestie voor aan radiocollega Steven Dierckx, die de sociale onderhandelingen op de voet volgt.
(archieffoto)

Hoe groot is de kans dat er opnieuw acties komen?

SD: "De kans lijkt klein dat de vakbonden nog deze maand nieuwe acties aankondigen. Ze willen het sociaal overleg nu alle kansen geven. Gisteren hebben ze met de werkgevers een onderhandelingsagenda afgesproken tot eind januari, vooral over een marge voor loonopslag en over de verdeling van de welvaartsenveloppe. De werkgevers hebben daarbij duidelijk gemaakt dat de vakbonden het sociaal overleg meteen opblazen, als ze opnieuw actie gaan voeren, laat staan gaan staken."

Kan het toch nog fout lopen?

"Alleen als de regering overmorgen ‘de deur zou dichtslaan’ (wat zeer onwaarschijnlijk is), zouden de bonden tot nieuwe acties geneigd zijn. Maar het ziet ernaar uit dat ze nu volop de kaart van de onderhandelingen trekken, tenzij de regering alsnog stokken in de wielen steekt."

Wat wordt voor de vakbonden cruciaal in hun beslissing?

"De vakbonden willen in essentie een antwoord van de regering op twee vragen:
- Is de regering bereid om eventuele akkoorden goed te keuren die vakbonden en werkgevers sluiten over een marge voor loonsopslag in de bedrijfssectoren, en over de verdeling van de zogenoemde welvaartsenveloppe? (budget om de laagste uitkeringen en pensioenen op te trekken)
- En is de regering bereid om werk te maken van een lastenverschuiving van arbeid naar vermogens om de bezuinigingsinspanningen rechtvaardiger te spreiden? (een vraag die vooral door de grootste vakbond ACV wordt beklemtoond)."

Zijn er verschillen tussen de vakbonden onderling?

"Ik zie nuanceverschillen tussen de vakbonden, al zitten ze in essentie allemaal op dezelfde golflengte. ACV-voorzitter Leemans noemt het overleg met de regering nog altijd "cruciaal" in de afweging of de christelijke vakbond aan tafel blijft of opnieuw op straat komt. En ook voor ACLVB-voorzitter Vercamst "hangt alles af" van overmorgen. De socialistische vakbond beklemtoont vooral dat hij eind deze maand een algemene evaluatie maakt van hoe het ervoor staat in de onderhandelingen met de werkgevers en in het overleg met de regering."

Conclusie?

"Als het overleg overmorgen met de regering goed loopt, gaan we wellicht een maand van sociale rust tegemoet. Want de grootste vakbond ACV houdt pas een breed evaluatiemoment met zijn algemene raad op 10 februari. De socialistische vakbond plant op 30 januari al een belangrijke evaluatie met zijn federaal comité, maar wil mogelijke acties blijven voeren in gemeenschappelijk front, dus samen met de andere vakbonden."