"Leuven barst stilaan uit zijn voegen"

De stad Leuven kan de toestroom aan nieuwe inwoners niet meer aan. Dat zegt burgemeester Louis Tobback (SP.A). Momenteel wonen er 98.000 mensen in de stad, de duizenden studenten niet meegerekend. Bij meer dan 100.000 inwoners wordt de stad volgens Tobback onleefbaar.

Tobback pleit concreet voor een samenwerking tussen de omliggende gemeenten, waarbij die gemeentebesturen wel nog zelf beslissingen kunnen nemen. Een echte fusie wil hij het liever niet noemen.

"Als we met meer dan 100.000 mensen in Leuven gaan leven, dan krijgen we een probleem met de leefbaarheid. Dan wordt het moeilijk om een leefbare stad te organiseren, met voldoende groen en open ruimte en voorzieningen", zegt Tobback.

"Als je ziet waar iedereen nu op aangewezen is voor de school van zijn kinderen, de bibliotheek of het zwembad, ja zelfs voor het crematorium. Dat men gewoon bij elkaar brengt wat bij elkaar hoort, dat bedoel ik", verduidelijkt Tobback. Hij denkt concreet aan een samenwerking met de gemeenten Holsbeek en Linden.