"Opletten met doe-het-zelftesten voor borstkanker via internet"

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is van mening dat genetisch onderzoek naar de familiale aanleg van kanker enkel zou mogen worden uitgevoerd door de acht Belgische centra voor genetica. Dat stelt het KCE in een persbericht naar aanleiding van enkele rapporten over borstkanker en erfelijkheid.

Erfelijke borstkankers zijn vrij zeldzaam: volgens het KCE maken ze naar schatting 5 tot 10 procent uit van alle borstkankers. Het voorkomen van twee borstkankers in dezelfde familie is meestal een ongelukkig toeval, want borstkanker is nu eenmaal de meest frequente kanker bij vrouwen.

Het KCE wil ongeruste vrouwen erop wijzen dat ze vooral niet mogen twijfelen om de borstkankerspecialisten in een borstkliniek te raadplegen. Elke borstkliniek heeft steeds een samenwerkingsakkoord met een van de acht Belgische genetische centra. Die genetische centra bieden, naast het uitvoeren van genetische testen, ook de nodige psychologische begeleiding aan de hele familie.

Het KCE waarschuwt in het rapport voor de democratisering en verspreiding van genetische testen via internet. Privébedrijven verkopen steeds vaker "doe-het-zelftesten", waarbij mensen de resultaten via een eenvoudige e-mail krijgen, zonder er echt de draagwijdte van te kunnen begrijpen.

"De testen en consultaties van de genetici zouden moeten worden geïntegreerd in de werking van de borstklinieken waarmee zij een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten. Dat zou idealiter de samenwerking tussen beide moeten versterken. Vandaag is de aanpak van de centra echter nog te uiteenlopend, daarom is een harmonisering van hun praktijk noodzakelijk", klinkt het.

"Kans op herval beter voorspellen"

Het tweede KCE-rapport gaat over de genetische eigenschappen van de kankercellen, meer bepaald op de moleculaire profileringstesten die vandaag nog niet routinematig worden uitgevoerd.

Op basis van de mutaties in het kankerweefsel van een patiënte kan het risico op uitzaaiingen of op herval min of meer precies worden voorspeld. Het gevolg is dat men vrouwen met een laag ingeschat risico eventueel een belastende chemotherapie kan besparen, zonder dat dit hun kans op overleving verkleint.