Agenten nemen dienstwapen niet mee naar huis

Politieagenten zullen hun dienstwapen na hun diensturen niet mee naar huis nemen. Dat is beslist tijdens een overleg van de politiebonden en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Er worden wel andere bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen.

Veel politiemensen voelen zich niet veilig nu er berichten de ronde doen dat er aanslagen worden beraamd tegen agenten. De politievakbonden hadden er daarom bij minister van Binnenlandse Zaken Jambon op aangedrongen om hun dienstwapen mee naar huis te mogen nemen. Vandaag kwam hun vraag ter sprake tijdens een volgens Jambon "constructief overleg".

"Ik heb alle begrip voor de ongerustheid van de politiemensen na wat we in Parijs gezien hebben", zegt de minister. Toch is beslist dat de huidige algemene maatregel van kracht blijft. Daarbij is het de lokale korpschef die in sommige gevallen de toestemming kan geven om het dienstwapen mee naar huis te nemen, bijvoorbeeld wanneer de agent in uniform naar huis gaat.

"We zijn gelukkig nog altijd onder dreigingsniveau 2", zegt Jambon. Als dat niveau zou worden opgetrokken naar 3, dan gelden andere algemene regels, waaronder de toestemming om met het dienstwapen naar huis te gaan. "Maar daar is op dit moment geen sprake van."

"Ook rekening houden met andere kant van medaille"

De liberale vakbond VSOA zegt op zijn honger te blijven zitten nu een nieuwe algemene maatregel uitblijft. Maar volgens Jambon "zijn makkelijke maatregelen niet altijd de beste maatregelen".

Hij verwijst naar het verleden: juist omdat er nogal wat incidenten waren geweest, werd in 2008 beslist om agenten niet meer toe te staan om hun dienstwapen mee naar huis te nemen. "We moeten ook rekening houden met de andere kant van de medaille", zegt Jambon.

Tijdens het overleg werd ook gepraat over andere bijkomende veiligheidsmaatregelen, maar uit veiligheidsoverwegingen is daarover niet gecommuniceerd.

Ook overleg over inzetten van leger

Jambon overlegt ook met zijn collega op Defensie Steven Vandeput (N-VA) over de mogelijkheid om het leger in te zetten op bepaalde plaatsen. "Ook dat zal pas gebeuren als het dreigingsniveau wordt opgetrokken naar 3", zegt Jambon.

Jambon hoopt het inzetten van soldaten vrijdag te bespreken op de ministerraad.

Europees project van contrapropaganda

Komende zaterdag bezoekt Jambon in Groot-Brittannië het bureau dat zich bezig houdt met de contrapropaganda tegen radicalisering. Het bezoek past in een Europees project waar ons land de leiding van neemt. Het wil verhinderen dat radicale boodschappen kwetsbare groepen bereiken.