Defensie kan voortaan sneller oefenen in Antwerpse haven

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en het Belgische leger hebben een overeenkomst ondertekend waardoor het leger gemakkelijker kan trainen in de Antwerpse haven. De doorlooptijd voor aanvragen wordt daarmee teruggebracht van drie maanden naar ongeveer tien werkdagen. De betrokken partijen benadrukken dat het akkoord al sinds begin 2013 wordt voorbereid en niets te maken heeft met de recente terreurdaden.

"Vroeger, zeker in de tijden met de Koude Oorlog, trainden we vooral in rurale gebieden en bossen. Conflicten spelen zich nu af in andere gebieden, met ook meer aandacht voor anti-piraterijmissies met schepen en oefeningen in bevolkte en verstedelijkte gebieden", zei luitenant-generaal Marc Compernol. "De overeenkomst laat de administratieve molen sneller malen."

"Zone van globale notificatie"

De partijen, met daarin Defensie, de burgemeesters van de Antwerpse havengemeenten en de twee provinciegouverneurs, tekenden vandaag een overeenkomst, die een "Zone van globale notificatie" mogelijk maakt. Dat betekent dat het leger op relatief korte termijn nu bij 27 grote (vooral container)bedrijven en acht dokken snel kan oefenen.

In 2014 vonden in de Antwerpse haven tien oefeningen plaats, waarbij in totaal 382 militairen werden ingezet. Het aantal oefeningen kan nu toenemen, maar zal veelal op relatief kleine schaal blijven plaatsvinden, met bijvoorbeeld drills van special forces. "Ook door de besparingsoverwegingen, met mogelijk minder trainingen in het buitenland, is deze overeenkomst een goede zaak", aldus nog Compernol.

"Ook voor bedrijven interessant"

Voor de bedrijven kunnen de oefeningen eveneens interessant zijn omdat er op hun terreinen jaarlijks een aantal oefeningen moet gebeuren in het kader van Europese havenveiligheidsregels.

Volgens Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V) dateren de plannen van lang voor de actuele terrorismedreigingen.