EU-lidstaten kunnen ggo's verbieden

De verschillende landen van de Europese Unie mogen voortaan zelf beslissen of ze de teelt van genetisch gewijzigde organismen verbieden in eigen land, ook al is die teelt toegelaten door het EU-agentschap voor de voedselveiligheid. Het Europees Parlement heeft een aanpassing van de richtlijn over ggo's in die zin goedgekeurd.

Veel lidstaten willen geen ggo's op hun grondgebied. Zij hielden daarom de komst van nieuwe ggo's in heel de Unie tegen. Nu ze de bevoegdheid krijgen om in hun eigen land ggo's te verbieden is dat probleem van de baan. Momenteel zijn alleen de teelt van genetisch gewijzigde mais en aardappelen erkend in de Unie.

Bij ons zullen de gewesten kunnen beslissen of ze een bepaalde ggo verbieden. Wallonië is uitgesproken tegenstander van ggo's, terwijl de Vlaamse overheid ze wel ziet zitten. Voor landbouwers aan de taalgrens die percelen op Vlaams en op Waals grondgebied bewerken, kan dat problemen opleveren.

Gemengde reacties

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) is tevreden met de nieuwe regeling. "Nu hebben we duidelijkheid in dit dossier dat al jaren muurvast zat", zegt Belet. "Ggo's moeten heel streng gescreend worden. Als ze door het Europees voedselagentschap goedgekeurd worden, dan hebben de lidstaten nog de mogelijkheid om ze te verbieden op hun grondgebied."

Bart Staes van Groen is het daar helemaal niet mee eens. "Dit is anti-Europees en niet democratisch. Het is gewoon een trucje om massaal ggo's toe te laten in de Europese Unie", zegt Staes.

Ook de Boerenbond is tegen de nieuwe regeling. "We gaan concurrentievervalsing creëren tussen regio's die ggo's toelaten en regio's die ze niet toelaten", zegt François Huyghe.

Meest gelezen