Leerkracht moet al tijdens opleiding met arme kinderen leren omgaan

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat leerkrachten al tijdens hun opleiding leren omgaan met kinderen die in armoede leven. Een aantal hogescholen in Vlaanderen hebben samen lespakketten ontwikkeld voor toekomstige kleuteronderwijzers. Daarin leren ze hoe ze de signalen van kleuters in armoede kunnen herkennen.

"Het is niet omdat een kind concentratieproblemen heeft dat het gedesinteresseerd is of lui is, daar kan onevenwichtige voeding aan de basis liggen", zegt minister Crevits. "Dus armoede kan zich op heel verschillende manieren uiten. Het is van belang dat we ook leraren in opleiding gevoelig maken en dat we hen een aantal instrumenten aanreiken om armoede te herkennen en er dan mee aan de slag te kunnen gaan."