Sluiting ambassades jaagt Vlaanderen op kosten

De sluiting van achttien diplomatieke posten, een beslissing van de federale overheid, jaagt Vlaanderen op kosten, omdat het vaak om gedeelde gebouwen gaat. Dat bleek vandaag in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement na een vraag van Karim Van Overmeire (N-VA).

Buitenlandse Zaken sluit de komende tijd achttien diplomatieke posten in het kader van de opgelegde besparingen. In Europa worden de ambassades gesloten in onder meer Tallinn (Estland) en Riga (Letland), net als de consulaten-generaal in onder andere Keulen en Rijsel. Op het Amerikaanse continent sluit eind december het consulaat in Toronto (Canada).

Vlaams minister-president Geert Bourgeois werd per brief op de hoogte gesteld van de sluitingen. "Ik had het beter en correcter gevonden indien we vooraf een gesprek hadden kunnen voeren", zei hij in het Vlaams parlement.

"Op jaarbasis wellicht meerkost van 15.000 euro"

De beslissing kost Vlaanderen dan ook geld, omdat er een nieuw gebouw moet worden gezocht voor de Vlaamse vertegenwoordiging. "De sluiting van de posten in Rijsel en in Keulen zal met zekerheid een financiële meerkost betekenen. Volgens een eerste ruwe indicatie op basis van de beschikbare standaardindex van de huurprijzen door Cushman & Wakefield zou de meerkost op jaarbasis waarschijnlijk ongeveer 15.000 euro zijn", aldus Bourgeois. "Een verhuizing naar Düsseldorf zou het nog duurder maken."

"Er is afgesproken heel binnenkort een vergadering te houden over de praktische afhandeling en over het diplomatiek statuut van onze economische vertegenwoordigers dat, onder meer in Marokko, eventueel in het gedrang zou kunnen komen", aldus de minister-president.