Verdediging Hells Angel haalt slag (deels) thuis

Op de tweede dag van het assisenproces tegen Hells Angel Ali I. heeft het hof beslist dat enkele verhoren van de beschuldigde niet gebruikt mogen worden als bewijs. Dat had de verdediging gevraagd. Cruciale elementen mist de jury daardoor niet. Het voorlezen van de akte van de beschuldiging, een samenvatting van het onderzoek, nam de rest van de zittingsdag in beslag.

Kris Luyckx, een van de advocaten van de beschuldigde, pleitte gisteren dat de rechten van de verdediging geschonden zijn omdat zijn cliënt bij een aantal verhoren geen bijstand had gekregen van een advocaat en omdat hij niet altijd was gewezen op zijn zwijgrecht. De verdediging vroeg daarom dat zeven verhoren niet gebruikt zouden mogen worden als bewijs om een eventuele veroordeling op te baseren.

Het assisenhof gaat deels mee in die vraag. Drie van de gewraakte verhoren zijn volgens de voorzitter onregelmatig verlopen, waardoor ze dus niet mogen gelden als bewijs voor een veroordeling. De stukken blijven wel in het dossier en mogen gebruikt worden “à décharge”, als argument in het voordeel van de beschuldigde.

Concreet gaat het om het allereerste verhoor van 11 juni 2011, het verhoor van 21 februari 2013 en de confrontatie met de kroongetuige op 20 maart 2013. De verdediging haalt haar slag dus deels thuis, maar de advocaten van de burgerlijke partijen leken gisteren niet verontrust door de procedurekwestie. Er zijn genoeg andere verklaringen van de beschuldigde om de jury een oordeel te laten vellen, klonk het.

Bovendien heeft de beschuldigde, die zijn onschuld altijd heeft staande gehouden, bijzonder weinig verklaard tijdens de verhoren en tijdens de confrontatie. Het is dus niet zo dat de juryleden belangrijke informatie nu niet kunnen gebruiken. Het proces gaat dan ook gewoon voort.

Leesmarathon

Na het arrest over de procedurekwestie begon procureur Ester Natus met het voorlezen van de akte van beschuldiging. In dat werkstuk van het parket wordt het onderzoek samengevat. De akte telt ruim 90 bladzijden en het voorlezen ervan is dus een werk van lange duur.

In de akte wordt onder meer het verloop van de avond van de moorden uitgebreid gereconstrueerd. Er wordt verteld hoe de witte Citroën Berlingo op vrijdagavond 20 mei 2011 wordt aangetroffen bengelend over de rand van het kanaal in Eisden. Al snel blijkt dat de slachtoffers bij de motorbende Outlaws horen.

Ook gaat het over het tijdsverloop tijdens de receptie aan de bandencentrale in Maasmechelen waar de slachtoffers gedood zijn en waar heel wat Hells Angels aanwezig waren. Veel getuigen daar laten maar weinig los. Dat is een constante in het onderzoek. Zowel de leden van de Outlaws als van de Hells Angels houden hun mond tegen de politie.

Een doorbraak komt er wanneer een collega van Ali I., die met hem samenwerkte in een garage, verklaart dat hij de beschuldigde heeft opgepikt op de avond van de feiten. Ali I. zou daarbij gezegd hebben dat hij verantwoordelijk is voor de moorden. De kroongetuige zit sindsdien in een beschermingsprogramma en zal een nieuwe identiteit krijgen. Hij zal binnen een 2-tal weken getuigen op het proces.

Moeizame verhoren

Naast Ali I. worden nog 2 andere Hells Angels aangehouden voor betrokkenheid bij de moorden. Een van hen wordt na een jaar in de cel buiten vervolging gesteld, de andere overlijdt in 2012 in de gevangenis. Het verhoren van Ali I. verloopt erg moeizaam. Hij geeft toe dat hij de lichamen wilde dumpen, maar ontkent dat hij de drie mannen gedood heeft.

Opvallend is ook dat 2 beschuldigde Hells Angels, onder wie Ali I., enkele weken na de feiten volwaardig lid worden van de motorbende, hoewel de gebruikelijke stageperiode nog lang niet afgelopen is. Hetzelfde gebeurt met de afdeling van de Hells Angels in Genk. Die krijgt een week na de moorden de status van volwaardig "chapter", hoewel de club pas enkele maanden geleden is opgericht.

Uit het psychiatrisch onderzoek blijkt dat Ali I. "aanwijzingen vertoont van een narcistische persoonlijkheid". Hij zou geen authentieke relaties kunnen aangaan en zich niet kunnen inleven in anderen. De psychiater oordeelt wel dat de beschuldigde normbesef heeft en verantwoordelijkheid kan opnemen voor zijn daden.

Meer informatie over het onderzoek in dit artikel.

Programma loopt vertraging op

Op het programma stonden vandaag normaal gezien ook nog de akte van verdediging, de ondervraging van de beschuldigde en de getuigenissen van enkele politiemensen. Omdat het voorlezen van de akte van beschuldiging langer duurde dan gepland, wordt dat alles doorgeschoven naar morgen.

In de assisenzaal waren overigens een aantal leden van de Hells Angels en de Outlaws aanwezig, maar ze droegen hun "colors", de kentekens van hun motorbende, niet. De politie had, net als gisteren, het plein voor het gerechtshof afgezet met nadarhekken en er blijven strenge veiligheidsmaatregelen van kracht.