"Klimaattop Parijs laatste kans om huidige wereld te redden"

De klimaattop van eind 2015 in Parijs wordt "cruciaal" in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dat heeft de hoofdeconoom van het Internationaal Energieagentschap (IEA), Fatih Birol, vandaag gezegd in Brussel. "Parijs zou wel eens de laatste kans kunnen zijn, voor iedereen, om een wereld te hebben die min of meer gelijk is aan de wereld die we nu kennen. Met seizoenen, zomer en winter, en de huidige zeespiegel", aldus Birol.
AP2014
De opwarming van de aarde leidt tot meer extreme weerfenomenen.

De uitstoot in de atmosfeer van koolstofdioxide (CO2) is de grote boosdoener van de klimaatopwarming. Met de huidige stijgende CO2-emissie zit de wereld "perfect op schema" om af te stevenen op een opwarming van de aarde met 3,6 graden, zei Birol tijdens een toelichting van het jaarlijkse rapport 'World Energy Outlook' (2014).

"Dat wil zeggen dat we vaarwel zeggen aan de levensstijl zoals we die de voorbije eeuwen gekend hebben. Dit toont het belang van Parijs aan", aldus de IEA-hoofdeconoom.

2 graden

Om enigszins beheersbaar te blijven, moet de opwarming begrensd worden tot maximaal 2 graden, een doelstelling die is opgenomen in het Kopenhagen-akkoord.

Die opwarming met 2 graden komt overeen met een quotum van 2.300 gigaton C02 dat uitgestoten mag worden. Ligt de uitstoot lager, dan blijft het leven min of meer bij het oude, ligt die hoger, dan komt de wereld "in problemen".

Maar de helft van het 2.300 gigaton quotum is in de periode 1900-2012 al gebruikt. Zonder nieuwe klimaatinspanningen en -verbintenissen - bijvoorbeeld rond energie-efficiëntie of hernieuwbare energie - zal in 2040 het volledige budget opgesoupeerd zijn, en is 2 graden niet langer haalbaar. De CO2-uistoot blijft momenteel nog stijgen.

AP2012

Nog veel werk

Meteen weten alle landen wat doen tegen de klimaattop van Parijs. De klimaattop van eind vorig jaar in Lima leverde volgens de critici weinig concreets op, met slechts vage CO2-reductiecriteria. In de aanloop naar Parijs moet nog heel wat concreet uitgeklaard worden.

Volgens de IEA moet in Parijs de beslissing vallen om de investering in energie met een lage CO2-uitstoot met vier te vermenigvuldigen tegenover de huidige situatie.

Ter illustratie: volgens het energieagentschap vloeit er momenteel wereldwijd jaarlijks 550 miljard dollar aan subsidies van de overheden naar fossiele brandstoffen. Dat is viermaal het niveau van de subsidies voor hernieuwbare energie, "een fout signaal". Volgens andere studies is de verhouding nog slechter en krijgen fossiele brandstoffen zes tot tien keer meer subsidies dan hernieuwbare energie.

Ook waarschuwde Fatih Birol nog dat de huidige situatie met dalende en lage olieprijzen geen zand in de ogen mag strooien van de beleidsmakers. "Er ligt een zeer woelige weg voor ons": de klimaatkwestie, de conflicten in het olierijke Midden-Oosten, bevoorradingszekerheid...

Tot slot wees de hoofdeconoom erop dat heel wat kerncentrales hun aan het einde van hun levensduur zullen komen, maar dat weinig landen goed voorbereid zijn op de ontmanteling.

IEA wijst erop dat kernenergie een rol kan spelen bij de bevoorradingszekerheid en CO2-reductie, maar erkent dat de publieke opinie over kernenergie daarbij cruciaal is.

Meest gelezen