"Radicalisering aanpakken kwestie van prioriteiten leggen"

Hoe moeten we als samenleving radicaliserende jongeren aanpakken? De kwestie is sinds de recente aanslagen in Parijs een meer dan heet hangijzer. In afwachting van het debat in het Vlaams Parlement later vandaag discussieerden N-VA-parlementslid Nadia Sminate en haar collega van Groen Elisabeth Meuleman hierover in "De ochtend". En de meningen verschilden enigszins. Want volgens Sminate gaat het vooral om "focus en prioriteiten leggen".
Nicolas Maeterlinck

"We zijn in Europa de laatste decennia enorm geëvolueerd in onze opvattingen over onze normen en waarden: vrije meningsuiting en de verhouding tussen man en vrouw. Maar een aantal mensen zijn niet mee geëvolueerd en zijn blijven steken in hun eigen onwrikbare waarheid, die ze desnoods met geweld aan anderen willen opdringen", stelt Sminate (foto boven).

"N-VA wil dit met alle mogelijke middelen aanpakken. Maar het stadium van de preventie is voorbij, we moeten nu werken aan het detecteren van problemen. Waar zitten de broeihaarden, wie zijn de aanstokers? Dit is een opdracht voor alle eerstelijnswerkers, leerkrachten, ouders, mensen die werken in bijzondere jeugdzorg", aldus nog het N-VA-kamerlid.

"Geen kwestie van begroting of middelen"

Meuleman (foto) betreurt dat de regering, waar N-VA deel van uitmaakt, bespaart op straathoekwerkers, eerstelijnswerkers bij uitstek. "Straathoekwerkers zijn mensen die van heel dichtbij en op straat jongeren kunnen volgen, uit hun isolement halen en betrekken bij projecten. Hetzelfde geldt voor spijbelaars, ook daar sneuvelen nu projecten."

Ze verwijst ook naar Nederland waar een nationaal coördinatieplan bestaat voor de aanpak van radicalisering. "In steden als Mechelen, Maaseik en Vilvoorde is er al goed werk geleverd, maar dat gebeurt telkens op een eiland, we hebben de steden en gemeenten een beetje aan hun lot overgelaten."

Volgens Sminate echter wordt er niet zozeer bespaard, maar worden de middelen verlegd naar andere experts. "Het is geen probleem van begroting en middelen. In het verleden waren de middelen er in overvloed en toch is het probleem ontstaan. Het is een kwestie van focus en prioriteiten leggen."

Maar ze is het met Meuleman eens dat de middelste schakels ook nodig zijn. "Voor leerkrachten die met radicaliserende leerlingen geconfronteerd worden is de stap naar de politie misschien te groot, er moet een tussenstap komen."

Meest gelezen