"Zeg niet Tax Freedom Day maar WaWa-dag"

De christelijke vakbond ACV is niet te spreken over de negatieve connotatie van Tax Freedom Day, de dag waarop je na aftrek van alle belastingen, zogezegd voor jezelf begint te werken. De vakbond wil de terminologie herdopen tot Warme Waarborg Dag of WaWa-dag. "Alles wat we aan de overheid betalen verdwijnt niet in één groot zwart gat, maar dient om ons warm samenlevingsmodel, met ziekenhuizen, onderwijs, wegen en werkloosheidssteun te financieren", zegt Jean Vranken van ACV-Limburg.
BELGA

De Tax Freedom Day of Tax Liberation Day is de dag waarop je inkomsten de belastingen overstijgen en je bijgevolg "voor jezelf" aan het werken bent. Consultancy-firma's berekenen deze dag om te weten of de belastingdruk is toegenomen, dan wel verminderd.

"Deze benaming plaatst ons belastingsysteem echter in een slecht daglicht", vindt Vranken. "Het lijkt wel alsof alle belastingen die we betalen, weggegooid geld zijn en we tot aan de 'bevrijding' ieder jaar vele maanden gebukt gaan onder het juk van onnodige uitgaven." Maar niets is minder waar, zegt de vakbondsman. "Er wordt vergeten dat de bijdragen die we allemaal doen, gebruikt worden om kinderopvang, ziekenhuisfacturen, autowegen, bibliotheken of de brandweer mee te betalen. Het is dus helemaal geen weggegooid geld, want we krijgen er veel meer voor terug. Wij noemen deze dag dan ook voortaan de Warme Waarborg Dag of WaWa-dag. Een positieve benadering dus."

Het ACV wijst nog op de ongelijkheid van belastingen tussen werknemers, vermogenden en multinationals. "Want voor die grote bedrijven valt de WaWa-dag al op 1 januari, aangezien ze niet bijdragen aan ons welvaartssysteem", besluit Vranken.