Defensie snoeit ook in aantal aanwervingen

Bij Defensie wordt de kaasschaaf bovengehaald. Dat er dit jaar 225 miljoen euro moet worden bespaard, was al bekend. Nu blijkt uit vertrouwelijke interne documenten die VRT-journalist Jens Franssen kon inkijken dat er ook de helft minder personeel zal worden aangenomen. In 2015 komen slechts 660 nieuwe mensen in dienst.

De 660 nieuwe banen zijn een verre schreeuw van de vorige maand aangekondigde 1.400 banen. Uit de vertrouwelijke nota van de legertop blijkt echter dat er maar geld is voor 660 aanwervingen. Het zou gaan om 150 officieren, 350 onderofficieren en 150 soldaten. Dat de nadruk op hoogopgeleiden, ligt, lijkt op maat geschreven van de luchtmacht. Die heeft immers het meest hoogopgeleiden nodig.

Als het huidige tempo van in dienst nemen aanhoudt, dan zal het Belgische leger over 10 jaar nog maar 15.000 manschappen tellen, de helft van het huidige aantal. De komende jaren vindt immers ook een massale uitstroom van oudere militairen plaats.

Uit de documenten blijkt voorts dat alle kleine uitgaven bij Defensie geschrapt zijn. Zo worden dienstwagens niet meer gerepareerd, worden sommige liften afgeschakeld en gaat vanaf april de verwarming uit.

Daarnaast zijn er ook grotere maatregelen. Zo zullen de regeringsvliegtuigen veel vaker aan de grond moeten blijven. Een van de Falcon-toestellen zal tot 60 procent minder vliegen. Ministers zullen dus wat vaker de trein of een gewone vlucht moeten nemen.

Foto Kurt bvba

Deze besparingen zijn nog maar het begin

Ook voor de werking van het Belgische leger hebben de besparingen gevolgen. Zo is het volledige bedrag voor munitie met een derde gedaald. Verder zullen sommige updates van materiaal worden uitgesteld. Verder zal er bij de zeemacht minder worden gevaren en bij de luchtmacht zal een aantal piloten voortaan aan de grond moeten blijven.

De 225 miljoen euro die dit jaar moet worden bespaard, is overigens nog maar een begin. De komende jaren moet Defensie nog meer besparen.