Geert Bourgeois wil samenwerking en coördinatie tegen radicalisering

Vlaams minister-president Geert Bourgeois roept op tot samenwerking en coördinatie op alle niveaus in de strijd tegen de gewelddadige radicalisering. De Vlaamse regering zal haar steentje bijdragen en zal de inspanningen op verschillende domeinen, gaande van onderwijs tot welzijn, voortzetten en versterken. Dat heeft minister-president Bourgeois gezegd bij aanvang van het actualiteitsdebat over de aanpak van gewelddadige radicalisering in het Vlaams Parlement.

Bourgeois begon het debat met een verklaring namens de Vlaamse regering, die voltallig aanwezig is in het parlement. In zijn verklaring herhaalde hij dat zijn regering de aanslagen van vorige week in Frankrijk scherp veroordeelt.

De Vlaamse regeringsleider deed daarna een oproep aan iedereen - "oude en nieuwe Vlamingen, gelovigen en niet-gelovigen" - op te komen voor de waarden en vrijheden die de fundamenten vormen voor onze democratische rechtsstaat. Daarbij moeten ook alle politieke niveaus samenwerken. "Coördinatie tussen de federale regering en de regeringen van de verschillende deelstaten in de strijd tegen radicalisering is noodzakelijk", aldus Bourgeois.

Ook de Vlaamse regering zal volgens Bourgeois haar verantwoordelijkheid opnemen. De vorige regering startte al een reeks initiatieven rond radicaliserende jongeren. Die initiatieven worden voortgezet en uitgediept. Bourgeois verwijst naar de preventieve rol die het onderwijs speelt en naar de sleutelrol van de integrale jeugdhulp om jongeren die dreigen te radicaliseren op te sporen en te begeleiden.

Verder zal het bestaande Vlaamse platform tegen radicalisering, met daarin experts uit alle beleidsdomeinen, "diverse maatregelen verder concretiseren en uitbouwen". Er komt ook een conceptnota op de Vlaamse regering waarin een brede aanpak wordt voorgesteld.