Huis van Afgevaardigden stemt regularisatievoorstel Obama weg

In de VS heeft het Huis van Afgevaardigden het omstreden decreet van president Obama, waarmee 5 miljoen illegale immigranten beschermd zouden worden, nu weggestemd. Ook een tweede decreet, dat jonge mensen die als kind illegaal de VS waren binnengekomen enkele rechten gaf, wordt mogelijk geschrapt. Obama kan zijn vetorecht wel nog gebruiken.

De Amerikaanse president kondigde zijn omstreden voorstel aan in november. Dankzij zijn presidentieel decreet zouden vijf miljoen mensen die illegaal in de VS verblijven niet meer uitgewezen kunnen worden. Dat is bijna de helft van het aantal illegalen in de VS.

Het Huis van Afgevaardigden keurde vandaag echter een amendement goed dat de uitvoering van dat decreet verhindert. Miljoenen mensen zonder papieren zouden daardoor ook niet langer aanspraak kunnen maken op een voorlopige werkvergunning van drie jaar.

Ook Obama's decreet uit 2012, waardoor ruim 600.000 jonge mensen, die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen, toch een arbeidsvergunning zouden kunnen krijgen, verdwijnt mogelijk. Er werd vandaag immers ook een amendement gestemd dat een einde maakt aan het systeem waarbij jonge sans-papiers voorlopige verblijfsdocumenten krijgen.

Veto van Obama, of aangepaste versie naar Senaat?

Het Witte Huis heeft al gezegd dat Obama in deze zaak gebruik zou kunnen maken van zijn presidentieel vetorecht.

Volgens critici zou de president zijn bevoegdheden dan ruim overschrijden. Volgens de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden John Boener is er geen alternatief voor de democratische weg.

"Dit gaat niet om een ruzie tussen twee partijen of verkozenen. Deze schending van de grondwet is een belediging tegenover de rechtsstaat en de grondwet zelf", klinkt het.

Zonder enige aanpassing maakt Obama's wetsvoorstel hoe dan ook weinig kans in de Senaat. De Republikeinen hebben daar een meerderheid van 54 op 100 zetels.

Het laatste globale regularisatieprogramma in de VS dateert al van 1986. Voorstellen om de immigratiewet drastisch te hervormen zijn sinds dan niet meer gestemd geraakt.