Is Juan Carlos dan toch vader van Belgische vrouw?

Het Spaanse hooggerechtshof heeft een vraag tot erkenning van vaderschap door ex-koning Juan Carlos aanvaard. Het Hof stemt in met het verzoek van de Belgische Ingrid Jeanne Sartiau om een vraag naar vaderschapserkenning te onderzoeken.

Ingrid Jeanne Satiau is ervan overtuigd dat ze een bastaardkind van de voormalige Spaanse vorst is. Ze had in 2012 al een aanvraag om een onderzoek naar vaderschap ingediend, maar toen was haar verzoek verworpen "wegens de onschendbaarheid van de koning".

Die regel is nu niet meer van toepassing, want Juan Carlos is nu geen staatshoofd meer. Vorig jaar heeft hij de macht overgedragen aan zijn zoon Felipe, die nu koning is.

Naar eigen zeggen heeft de moeder van Ingrid Jeanne Satiau haar opgebiecht dat Juan Carlos haar vader was toen ze hem eens op de televisie zag. DNA-tests zouden met een zekerheid van 91 procent hebben aangetoond dat ze de zuster is van Alberto Sola Jimenez, een Catalaanse man die ook zegt dat Juan Carlos zijn vader is. Zijn moeder, een bankiersdochter, en Juan Carlos zouden van 1954 tot 1956 een relatie hebben gehad.

Haar eigen moeder zou Juan Carlos hebben ontmoet toen zij in de jaren 50 en 60 in Frankrijk werkte als gouvernante.

Het is bekend dat de voormalige Spaanse koning een notoir rokkenjager was en tal van buitenechtelijke escapades op zijn actief heeft. Het is trouwens een publiek geheim dat koning Juan Carlos en koningin Sofia niet langer samenwonen.

Meest gelezen