Religies en kernkabinet: "Front vormen tegen haat en radicalisme"

De leiders van de erkende erediensten in ons land hebben samen met de vrijzinnigen en het federale kernkabinet een boodschap van eenheid de wereld in gestuurd. "We moeten allemaal één front vormen tegen de haat en het radicalisme", klonk het. Zowel de religieuze vertegenwoordigers als de politici hamerden op de "universele waarden".

Precies een week na de bloedige aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs organiseerde premier Michel een bijeenkomst met de leiders van de verschillende erkende erediensten en vrijzinnigen in zijn ambtswoning. "Een belangrijk moment van dialoog", aldus de premier, die na afloop een gezamenlijke mededeling voorlas.

"Terroristen geen tweedracht laten zaaien"

"We mogen niet in de val lopen die de terroristen voor ons hebben gespannen, want zij willen tweedracht zaaien onder de burgers", waarschuwen ze. "Samen willen we herinneren aan het respect voor de scheiding van kerk en staat, het belang vermeld in artikel 19 van de Grondwet betreffende de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Kortom, wij willen geen geterroriseerde maatschappij zijn", klonk het.

De boodschap van de erediensten, vrijzinnigen en de regering was duidelijk: de universele waarden gebaseerd op de Verlichting moeten worden verdedigd.

"We veroordelen alle vormen van radicalisme, we nemen afstand van elk amalgaam en verwarring", klonk het. Respectvol en tolerant samenleven blijft het doel, opdat alle burgers "in alle rust hun overtuiging kunnen beleven en uitdrukken, binnen de grenzen van de wet. België is een open, tolerant en gastvrij land, er is geen plaats voor terrorisme, integrisme, radicalisme en het prediken van haat."

Bijkomende ontmoetingen

De religieuze vertegenwoordigers en politici zijn overeengekomen om het niet bij deze eenmalige ontmoeting te houden. Er werd afgesproken om minstens twee maal per jaar samen te komen.

Daarnaast wordt ook een "permanente dialoog" opgestart met de ministers van Veiligheid (Jambon) en Justitie (Geens). Belangrijke gespreksonderwerpen zijn onder meer de bescherming van bepaalde plaatsen en personen, maar bijvoorbeeld ook de opleiding van imams of de financiering van de erediensten.