Vakbonden doen suggesties voor rechtvaardige belastingen

De drie vakbonden roepen de federale regering nog eens op om werk te maken van een echte en aanzienlijke lastenverschuiving van arbeid naar vermogen. Ze doen dat aan de vooravond van hun ontmoeting met de regering en de werkgevers.

De vakbonden herhalen dat de regering bespaart op de rug van werknemers en mensen met een uitkering, terwijl ze vermogenden ontziet.

De bonden hebben zelf een aantal scenario's geformuleerd om de belastingen rechtvaardig te verdelen. Ze stellen o.a. voor om te sleutelen aan de fiscale uitgaven in de vennootschapsbelasting.

Zo is een aantal gunsttarieven voor kmo's de vakbonden een doorn in het oog. Door de hogere belasting ongedaan te maken voor ondernemers die hun kmo opdoeken, verminderen de inkomens uit vermogens met minstens 750 miljoen euro, becijferden de bonden. Met dergelijke maatregelen voert de regering zelfs een omgekeerde lastenverschuiving door van vermogen naar arbeid, vinden de bonden.

"We nemen geen genoegen met minimalistische scenario's"

De bonden vragen ook om de strijd tegen fiscale fraude op te voeren. Ze zijn voorstander van een grote fiscale hervorming met een luik vermogensfiscaliteit en een luik milieuficaliteit. Zo'n tax shift vinden ze doelmatiger om jobs te creëren dan een indexsprong. "Want die is breed uitgesmeerd over alle sectoren, zelfs zij die de loonkostverlaging niet nodig hebben".

De vakbonden noemen de geplande ontmoeting morgen "cruciaal". "Er liggen voldoende pistes op tafel om op korte termijn een rechtvaardige fiscaliteit te realiseren", zeggen ACV, ABVV en ACLVB . "We zullen geen genoegen nemen met minimalistische scenario's."