"Regeerakkoord is genadeslag voor Defensie"

We kunnen niet verhelen dat Defensie door de recente regeerakkoorden de genadeslag krijgt. Dat zegt legervakbond VSOA Defensie in een reactie op de interne nota waaruit bleek dat het leger alle kleine uitgaven schrapt om dit jaar de 225 miljoen euro besparingen te realiseren.

Dienstwagens worden niet meer gerepareerd, sommige liften worden afgeschakeld en vanaf april gaat de verwarming uit. Daarnaast zijn er ook grotere maatregelen. Zo zullen de regeringsvliegtuigen veel vaker aan de grond moeten blijven. Een van de Falcon-toestellen zal tot 60 procent minder vliegen.

"Het mes zit tot op het bot", zegt de vakbond nu. "Hoe is met een nog lager budget een Defensie mogelijk die efficiënt werkt en klaarstaat om elk risico het hoofd te bieden? Hoe verzekeren we de veiligheid van onze bevolking én onze aanwezigheid bij operaties met internationale uitstraling wanneer we zo weinig budgettaire middelen hebben?"

"Vragen bij paraatheid van leger"

VSOA stelt zich vragen bij de paraatheid van het leger. "Natuurlijk nemen er nog militairen deel aan operaties elders in de wereld, en hebben we nog middelen in eigen land. Maar als er zich echt gevaarlijke situaties voordoen, is het maar de vraag of ons land die wel aankan."

De vakbond hoopt op een oplossing in het strategisch plan dat de minister in de lente moet voorstellen.

Meest gelezen