Minder meldingen over slechte fietspaden

Het Meldpunt Fietspaden heeft in 2014 ongeveer 5% minder meldingen binnengekregen dan het jaar voordien. "Toch blijven de klachten over de staat van het wegdek aanzienlijk", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans (N-VA).
© Rawich Liwlucksaneeya - www.belgaimage.be

Via het Meldpunt kunnen burgers knelpunten voor fietsers signaleren aan de bevoegde wegbeheerders. Dat is vooral bedoeld om knelpunten te melden die een acuut gevaar inhouden voor fietsers en die bijgevolg een dringende ingreep vanwege de wegbeheerder vragen.

3.829 meldingen in 2014

"In 2013 kwamen er nog 4.027 meldingen binnen. Dat aantal daalde in 2014 naar 3.829, oftewel 5% minder dan het jaar voordien. De meeste meldingen gingen over de staat van het wegdek. We spreken dan over infrastructurele problemen die met onderhoud vallen op te lossen", aldus Lies Jans, voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. "Naast de verdere uitbouw van het fietspadennetwerk moet de absolute prioriteit gaan naar het onderhoud van de huidige fietspaden."

Verschil tussen gewest- en gemeentewegen

Verder merkt Jans een "opmerkelijk" verschil tussen gewest- en gemeentewegen op: "Van het totaal aantal meldingen ging het in 2013 in 41% van de gevallen over een gewestweg en in 59% om een gemeenteweg. In 2014 was dat aandeel 38% voor gewestwegen tegen 62% voor gemeentewegen. De lokale overheden hebben hierin dus ook hun verantwoordelijkheid te dragen", aldus Jans.