Regering blijft vaag over tax shift

In de Kamer is tijdens het vragenuurtje gedebatteerd over de tax shift, het verschuiven van de lasten van loon naar onder meer vermogen. De vakbonden maken van een tax shift een voorwaarde voor sociale vrede. Ze willen nu wel eerst onderhandelen, voorlopig komen er dus geen nieuwe acties.
De regeringsbank.

De oppositiepartijen SP.A en Groen toonden zich tevreden over de heropstart  van het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden over lonen en uitkeringen. Ze eisen wel dat er bij de belastingverschuiving die de regering belooft ook een vermogenswinstbelasting zit.

"Ik wil nogmaals vragen om naar een eerlijke fiscaliteit te gaan en ook de grote vermogens te laten bijdragen",  zei SP.A-fractieleider Karin Temmerman. Groen-fractieleider Kristof Calvo sprak over een verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op vermogens en milieuvervuiling.

Premier Charles Michel liet niet in zijn kaarten kijken en hield het bij een belastingverschuiving. CD&V-vicepremier Kris Peeters somde de mogelijkheden op. "Het gaat om vermogen, ecofiscaliteit of indirecte belastingen. Of het om alle drie deze maatregelen gaat of een combinatie van sommige van die drie, daarover ga ik nu geen verklaring afleggen" aldus Peeters. 

In maart legt N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt voorstellen op tafel.