Slaagt de regering erin de vakbonden te paaien?

Straks ontmoeten de topministers van de federale regering de kopstukken van vakbonden en werkgevers. Ze moeten de krijtlijnen uitzetten van het sociaal overleg in de komende weken en maanden. Het overleg wordt beschouwd als beslissend voor de sociale vrede: de vakbonden willen dat er een eerlijker verdeling van de inspanningen komt: de zogenoemde tax shift.
(Archieffoto)

Voor de vakbonden blijft het overleg van vandaag met de regering doorslaggevend om te beslissen over eventuele verdere stakingen of andere acties. Tegelijk willen ze het overleg met de werkgevers alle kansen geven.

Maandag hebben vakbonden en werkgevers een onderhandelingsagenda afgesproken tot eind januari, vooral over een marge voor loonopslag en over de verdeling van de welvaartsenveloppe. De werkgevers hebben  duidelijk gemaakt dat de vakbonden het sociaal overleg meteen opblazen als ze opnieuw actie gaan voeren.

Het antwoord van  de vakbonden zal afhangen van wat ze vandaag te horen krijgen van de regering. Alleen als die totaal geen oren heeft naar hun verzuchtingen over een eerlijker verdeling van de besparingsinspanningen, is het waarschijnlijk dat er nieuwe acties komen. Tot nader order trekken de bonden de kaart van de onderhandelingen: maandag bleek dat ze hun toon wat hebben gemilderd om hun gesprekspartners niet voor het hoofd te stoten.

Desondanks blijven de bonden erbij dat er een lastenverschuiving van arbeid naar vermogen moet komen. "Dit mag echt niet op de Griekse kalender komen", zegt ABVV-vorzitter Rudy De Leeuw. "De inspanningen kunnen niet alleen van de loontrekkenden komen, ze moeten ook van de gefortuneerden en de vermogens komen."

De vakbonden sturen ook aan op loonsverhoging in de bedrijfssectoren, maar de werkgevers zien daar weinig of geen ruimte voor. Ze verwijzen naar de loonkostenhandicap met onze buurlanden. "We moeten vandaag niet te veel hopen op loonsverhogingen met een handicap van 15 à 16 procent", waarschuwt Pieter Timmermans van het VBO. "Ik denk dat we realistisch met de voetjes op de grond moeten blijven."