Vakbonden blazen hun acties (voorlopig) af

De vakbonden en de werkgevers starten het sociaal overleg weer op. Ze krijgen van de federale regering de ruimte om te onderhandelen over de lonen. De regering van haar kant wil werk maken van een lastenverschuiving van arbeid naar andere inkomstenbronnen. "Alle prioriteit ligt nu bij het overleg", er komen voorlopig dus géén nieuwe vakbondsacties. Er heerst -althans tijdelijk- weer sociale vrede.

Mochten de vakbonden en werkgevers het eens geraken over loonsopslag dan wil de regering daarin meegaan. Wél op voorwaarde dat de loonkostenhandicap met de buurlanden wordt weggewerkt. "Het is belangrijk dat onze bedrijven met gelijke wapens kunnen strijden ten opzichte van de buurlanden. Als ze tot een akkoord komen en dat akkoord past binnen de voorwaarden die wij gesteld hebben, dan moeten we dat maximaal proberen honoreren", zegt vicepremier Alexander De Croo (Open VLD).

De regering wil ook werk maken van een lastenverschuiving van arbeid naar andere inkomstenbronnen, maar of dat een grotere bijdrage van de vermogens betekent, is nog niet uitgemaakt volgens vicepremier Kris Peeters van CD&V. "Het is de ambitie de koe bij de horens te vatten. Dat het resultaat kan voorgelegd worden als we daar in de regering over gesproken hebben."

ACV: "Regering was constructief, geen acties"

Begin februari buigt de regering zich over een wetsontwerp voor de oprichting van het nationaal pensioencomité, dat in april moet geïnstalleerd worden. Dat comité moet voor het einde van het jaar een definitie vastleggen van de zware beroepen en de invoering van halftijds pensioen voorbereiden.

Premier Charles Michel benadrukte dat het realiseren van deze ambitieuze agenda veronderstelt dat er sociale vrede heerst en dat de onderhandelingen kunnen verlopen in een sfeer van sociale stabiliteit. De groep van en tien de regering zien elkaar terug op 30 januari om 8 uur, kondigde hij nog aan.

Na afloop toonden vakbonden en werknemers zich opgetogen over de constructieve sfeer aan tafel. "Ik ben tevreden te horen dat de regering het sociaal overleg binnen de groep van 10 belangrijk vindt", zei Michèle Sioen, de voorzitster van het VBO en van de groep van 10.

"We zetten nu alle prioriteit op het overleg", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. "De regering was constructief vandaag. Wij willen dat ook doen, maar resultaten moeten gehaald worden aan de onderhandelingstafel en die gaan we beoordelen op het moment dat er iets kan beoordeeld worden en tot nader order gaat dit niet gepaard gaan met acties."