Verhoogd risico op longkanker blijft bestaan in Genk-Zuid

In Genk-Zuid blijft een verhoogd risico bestaan op longkanker, door de aanwezigheid van zware metalen in de omgevingslucht. Dat is de conclusie van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) na nieuwe luchtmetingen in het gebied. Verdere inspanningen om de emissies te doen dalen zijn wenselijk, aldus het Agentschap.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de nieuwe meetresultaten voor van de luchtkwaliteit in Genk-Zuid, een zone die gekenmerkt wordt door enkele grote industriële bedrijven, zoals Aperam en Ford Genk. Uit de conclusies blijkt dat de concentraties aan nikkel en chroom in fijn stof een stijgende trend vertonen sinds de tweede helft van 2013. Ook in de eerste vijf maanden van 2014 zette die trend zich door. De gemiddelde nikkelconcentratie steeg op één meetpost opnieuw tot boven de Europese streefwaarde. De gemiddelde kwikconcentratie is ook verhoogd, te wijten aan enkele hoge piekconcentraties. Het jaargemiddelde lag echter ver onder de richtwaarden.

De VMM voerde tevens dioxine- en PCB-metingen uit, waarbij vier van de vijf stalen onder de gemiddelde drempelwaarden lagen. Voor tolueen werden er kortstondige pieken gemeten, zonder echter een overschrijding van de richtwaarden. Ook wat de hoeveelheid fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide betreft, werden de normen gerespecteerd.

Uit dat alles besluit AZG dat er in Genk-Zuid een verhoogd risico blijft bestaan op longkanker door de aanwezigheid van zware metalen in de omgevingslucht. Dit verhoogde risico is niet onaanvaardbaar hoog, maar vooral de concentraties chroom en in iets mindere mate nikkel, zijn gezondheidskundig niet verwaarloosbaar, aldus het AZG. "Verdere inspanningen om de emissies te doen dalen, zeker voor zeswaardig chroom en nikkel, zijn vanuit gezondheidskundig standpunt dan ook wenselijk."

Meest gelezen