"Leger staat klaar om politie bij te staan"

Op dit moment staan 150 soldaten klaar om de politie bij te staan bij de bewaking van strategische locaties in ons land. Dat heeft het kernkabinet gezegd bij de bekendmaking van 12 bijzondere maatregelen in de strijd tegen radicalisering en terrorisme.

De hele voormiddag heeft het federale kernkabinet vergaderd over de verhoogde terreurdreiging en de antiterreuracties gisteravond her en der in het land. Na afloop hebben de betrokken ministers op een persconferentie 12 bijzondere maatregelen voorgesteld om radicalisering en terrorisme tegen te gaan.

Opvallend is de beslissing om het leger per direct in te zetten voor specifieke bewakingsopdrachten ter ondersteuning van de politie. Voorwaarde hiervoor is dat het dreigingsniveau op niveau 3 staat, wat momenteel het geval is. Vandaag nog wordt het samenwerkingsprotocol tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat van Defensie in die zin aangepast, aldus minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Daarnaast neemt de regering nog 11 andere maatregelen. Om ze te kunnen uitvoeren maakt de regering voor dit jaar 300 miljoen euro vrij. Hieronder lijsten we ze allemaal op:

12 maatregelen tegen radicalisering en terrorisme

1. Het aantal misdrijven dat als terreur kan worden bestempeld, wordt uitgebreid. De wetgeving wordt aangepast om tot een meer doeltreffende bestraffing te kunnen komen.

2. De lijst met misdrijven die aanleiding kunnen geven tot het gebruik van afluisterapparatuur (de zogenoemde bijzondere opsporingsmethodes) wordt eveneens uitgebreid.

3. De mogelijkheid om de nationaliteit af te nemen wordt uitgebreid.

4. Het wordt mogelijk de identiteitskaart tijdelijk in te trekken of te weigeren die af te leveren. Ook paspoorten kunnen tijdelijk worden ingetrokken.

5. De tegoeden van terroristen of terroristische organisaties worden bevroren. Tegelijk treedt een mechanisme in werking om de personen of organisaties die de tegoeden toebehoren op te sporen.

6. De rondzendbrief over de "foreign fighters" (beter bekend als Syriëstrijders) van 25 september 2014 wordt herzien.

7. De uitwisseling van informatie tussen administratieve en gerechtelijke diensten en overheden wordt geoptimaliseerd.

8. Het plan tegen radicalisering uit 2005 wordt versneld herzien waarbij rekening wordt gehouden met de recente evoluties.

9. De radicalisering van personen binnen de gevangenismuren wordt aangepakt. Enerzijds worden gedetineerden die radicaliseren of anderen tot radicalisering aanzetten beter gedetecteerd. Anderzijds worden tegenmaatregelen genomen zoals een betere opleiding van gevangenispersoneel en de inzet van islamconsulenten.

10. De inlichtingen- en veiligheidsinstanties worden hervormd. Zo komt er een nationale veiligheidsraad waarvan het kernkabinet, de minister van Justitie en de minister van Defensie deel uitmaken. Die raad kan beslissen het bedreigingsniveau te verhogen.

11. Het leger wordt zoals gezegd voor specifieke bewakingsopdrachten ingezet ter ondersteuning van de politie en dit vanaf bedreigingsniveau 3. 150 soldaten staan op dit moment klaar om dit te doen.

12. De Staatsveiligheid hoeft zich voortaan niet langer met beschermingsopdrachten bezig te houden. Die taak wordt naar de federale politie overgeheveld. Op die manier kan de Staatsveiligheid zich meer op haar kerntaak toeleggen, namelijk het actief bestrijden van terrorisme.

Internethaat

Voorts kondigde het kernkabinet nog 2 andere voornemens aan. Ten eerste verwees minister Jambon naar de informele top van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken die afgelopen zondag in Parijs plaatsvond. Op 28 januari krijgt deze bijeenkomst een vervolg met een formele top die in de Letse hoofdstad Riga plaatsvindt.

Ten tweede benadrukte Jambon de nood om het prediken van haat via het internet aan te pakken. Op uitnodiging van de VS zal daarover in Washington een vergadering plaatsvinden waaraan ook grote internetbedrijven als Google en YouTube zullen deelnemen. "Bedoeling is internethaat met tak en wortel uit te roeien", aldus Jambon. Die bijeenkomst staat in februari gepland.