Kerk verontschuldigt zich voor rol bij gedwongen adopties

De Belgische bisschoppenconferentie biedt namens de katholieke kerk zijn excuses aan voor "de schuld en het aandeel" van de kerk bij de gedwongen adopties in het verleden. Dat staat in een brief van Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Belgische bisschoppenconferentie, die Belga kon inkijken.
AP2010

In dezelfde brief herhaalt Cosijns dat de bisschoppen volledig zullen meewerken met Kind & Gezin. "Het groeiende inzicht en de verandering in toon van de katholieke kerk zijn hoopgevend", reageert Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA).

Het Vlaams Parlement buigt zich over de problematiek van de gedwongen adopties uit het verleden. De voorbije tijd doken in de media verhalen op over vrouwen die in de jaren 50-80 gedwongen werden hun pasgeborene af te staan ter adoptie. Daarbij werd verwezen naar de rol van bepaalde (katholieke) opvangtehuizen.

Tijdens de eerste hoorzitting over de kwestie (3 december 2014) veroorzaakte Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Belgische bisschoppenconferentie, de nodige ophef door onder meer te zeggen dat het fout was om over "gedwongen" adopties te spreken en dat de betrokken moeders de "keuze" hadden om hun kind af te staan. Voor de meesten was de opvang in een tehuis volgens Cosijns zelfs "een verlossende ervaring". Die uitspraken veroorzaakten een golf van verontwaardiging. De kerk kondigde meteen nadien aan dat er excuses zouden komen voor de rol die de kerk heeft gespeeld in het hele verhaal.

"Bereid mee te werken met Kind & Gezin"

Die excuses staan nu ook zwart op wit in de brief van Mgr. Cosijns. De bisschoppen blijven wel vragende partij voor een "onafhankelijk onderzoek", maar "voor de schuld en het aandeel van de Kerk, excuseren we ons", staat te lezen in de brief. "De bisschoppenconferentie wil de waarheid kennen en wil die in geen geval verdoezelen noch toedekken. De bisschoppen willen een gewetensonderzoek uitvoeren en zich voor de gemaakte fouten uitdrukkelijk verontschuldigen", luidt het.

In de brief herhalen de bisschoppen hun bereidheid om mee te werken met Kind & Gezin. Kind & Gezin stuurt intussen een brief naar alle betrokken adoptie-instanties die een band met de kerk hadden. Bij die brief zal ook een brief van de bisschoppenconferentie zitten die de instanties uitdrukkelijk oproept mee te werken met Kind & Gezin.

Daarnaast hebben de bisschoppen sinds de hoorzitting beslist een eigen groep experts aan te stellen om de bisschoppen bij te staan in het dossier. "Deze groep krijgt de opdracht de bisschoppen te adviseren over de te nemen beslissingen", staat er.

Meest gelezen