Letterenfonds stelt 2015 in teken van nieuwe beheersovereenkomst

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) wil een open en constructieve dialoog aangaan met het oog op een écht ambitieuze toekomst voor het fonds. Het VFL herhaalde bij monde van directeur Koen Van Bockstal het ongenoegen over de besparing van een half miljoen euro, maar zei opgelucht te zijn dat de directe ondersteuning aan auteurs, vertalers en illustratoren nagenoeg ongeschonden is. Dat bleek op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

"Méér dan ooit wil het VFL een open huis zijn, waar literair talent kansen en ondersteuning krijgt om zich te ontplooien en waar dat talent ook altijd op de eerste plaats komt", opende directeur Van Bockstal zijn toespraak.

Hij herinnerde eraan dat het VFL géén vragende partij was voor een besparing van ruim een half miljoen euro. "Het belang van cultuur als betekenisgever en bindmiddel van een open, kritische en democratische samenleving kan moeilijk onderschat worden", aldus Van Bockstal.

"Voor de besparingen was het cultuurbudget goed voor 1,5 procent van de totale begroting van de Vlaamse Regering. Vandaag is het, onder het mom van solidariteit en ideologische keuzes, minder dan 1 procent. Dat zijn de onloochenbare feiten en al het overige is fraai verpakte newspeak zoals George Orwell dat noemde."

Anderzijds zei Van Bockstal wel opgelucht te zijn dat het VFL erin geslaagd is om zowat alle mogelijke directe ondersteuning aan auteurs, vertalers en illustratoren nagenoeg ongeschonden uit de branding te slepen. "Ook dat is immers kiezen en dus in de eerste plaats opkomen voor de scheppende kunstenaar, omdat dat het zonder enige twijfel onze kerntaak is."

Voor het VFL staat 2015 volledig in het teken van een nieuwe beheersovereenkomst. Van Bockstal zegt "uit te gaan van een open en constructieve dialoog om samen te werken aan een écht ambitieuze toekomst voor het VFL".

Gatz zal opvolgen hoe boeken aan bod komen bij de VRT

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) verklaarde nog geen beloften te kunnen doen. "Ook al ken ik de verzuchtingen", zei hij. "Ik haal er één belangrijke uit: de uitbouw van een nonfictiebeleid. Dat is nodig. En we zullen bekijken hoe we binnen de krappe budgettaire marges eerste stappen in de goede richting kunnen zetten."

Hij zei verder dat Vlaanderen ook een inspanning zal leveren om een generieke leesbevorderingscampagne op te zetten en een actieplan uit te werken. Bij elk initiatief staat de auteur centraal, aldus nog Gatz.

De minister verklaarde onder meer ook nog met Folio, het platform van Vlaamse tijdschriften, te onderzoeken op welke manier er in de toekomst een geïntegreerd tijdschriftenbeleid ontwikkeld kan worden. "Ook moeten we bekijken op welke manier tijdschriften verder kunnen innoveren door gedeeltelijk digitaal te gaan."

Hij verklaarde bij de VRT op te volgen hoe boeken op verschillende zenders onder de aandacht gebracht kunnen worden.