Opperste Gerechtshof buigt zich over homohuwelijk

Het Amerikaanse Opperste Gerechtshof zal zich nog voor eind juni uitspreken over een verbod op homohuwelijken. Nu geldt nog in 14 Amerikaanse staten een verbod op huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht.

Omdat een aantal hoven van beroep dat verbod goedgekeurd hebben, hebben homokoppels zich tot het Opperste Gerechtshof gewend. Dat kan voorgoed een eind maken aan een verbod op homohuwelijken.

Voorstanders van het homohuwelijk hopen dat het Opperste Gerechtshof voor eens en voor altijd de zaak zal beslechten met een uitspraak die de wetten in verschillende staten schrapt die het huwelijk voorbehouden voor mensen van een verschillend geslacht.

Tegenstanders van het homohuwelijk, vooral fundamentalistische christenen, willen dat het hof de politiek zijn rol laat spelen in de verschillende staten en geen algemene regel oplegt.

De laatste tijd is het momentum in de VS dramatisch in het voordeel van het homohuwelijk gekeerd. Huwelijken tussen mensen van het zelfde geslacht zijn nu mogelijk in 36 staten en het District of Columbia, bijna het dubbele aantal van drie maanden geleden, toen het Opperste Gerechtshof zich weigerde uit te spreken over het beroep van vijf staten waar rechtbanken het verbod geschrapt hadden. Het resultaat daarvan was dat homohuwelijken in die staten mogelijk werden.